Zawartość

II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-06-15 do 2019-06-16
Położenie: 
  • Kraków
    Polska
słowa kluczowe: 

II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych” odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2019 roku. Wydarzenie organizuje Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Przedmiotem prac konferencji będą związki prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa. Prawo podatkowe wchodzi bowiem w liczne związki zarówno z prawem publicznym, jak i prywatnym. Związki te mają zróżnicowany charakter, a wyznaczane są w znacznej mierze poprzez metodę i przedmiot regulacji w prawie podatkowym oraz aksjologię tej gałęzi prawa. Nie mają one przy tym stałego charakteru, ponieważ pojawiające się wciąż nowe formy życia społecznego, w tym gospodarczego wymuszają powstawanie nowych powiązań lub modyfikacje już istniejących.

Dodatkowo zmienność stosunków społecznych oddziałuje na płynność granic w zakreśleniu tradycyjnie pojmowanych gałęzi prawa. Z tej perspektywy identyfikacja związków zachodzących pomiędzy prawem podatkowym a przepisami, instytucjami i normami zaliczanymi do innych dziedzin prawa może być dokonywana nie tylko w zakresie powiązań z prawem cywilnym i karnym, ale również na przykład z prawem pracy, prawem budowlanym czy prawem bilansowym.