Zawartość

Konferencja "Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-11-22
słowa kluczowe: 

W ramach konferencji "Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym", która odbędzie się 22 listopada 2016 r. zostaną poruszone problemy związane m.in. z modelami ochrony praw pokrzywdzonego, wpływu pokrzywdzonego na tok postępowania karnego w świetle realizacji zasady kontradyktoryjności. Przedmiotem dyskusji będzie też statut prawny małoletniego pokrzywdzonego na gruncie ustawy karnoprocesowej.

Udział w spotkaniu weźmie Katarzyna Sobańska-Laskowska, Pełnomocnik RPO we Wrocławiu i dr Natalia Kłączyńska z Biura Pełnomocnika RPO we Wrocławiu. Organizatorem wydarzenia jest przez Wyższa Szkoła Prawa im. H . Chodkowskiej we Wrocławiu, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Odbywa się ono w ramach cyklu konferencji "Współczesne problemy nauk penalnych".