Godło RP

Konferencja "Edukacja Głuchych"

Data: 
2014-03-20

W Biurze RPO odbyła się konferencja poświęcona edukacji Głuchych zorganizowana przez Polski Związek Głuchych i Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie miało na celu dostarczenie wiedzy na temat specyfiki edukacji głuchych i posługiwania się polskim językiem migowym w kontekście prawa do edukacji wynikającego z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Podczas konferencji omówiony został również model edukacji dwujęzycznej – systemu nauczania języka polskiego jako języka obcego oraz polskiego języka migowego głuchych uczniów.

 

Rozpoczęcie konferencji, przemawia Barbara Imiołczyk - Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych w Biurze RPO
ZOBACZ TAKŻE: 

[w imieniu prezesa Światowej Federacji Głuchych miga Pani Eeva Tupi, specjalista ds. praw człowieka]
Witam Was, głusi Polacy, a także osoby które są na tej konferencji.
O czym będzie mowa? Jaki temat?
Edukacja Głuchych w Polsce. Jak rozwijać ją w przyszłości.
Nazywam się Eeva Tupi, mój znak migowy [...]
Pracuję w Światowej Federacji Głuchych.
Pomagam osobom głuchym (w zakresie praw człowieka), którzy mają problemy.
Niedawno otrzymaliśmy zdjęcia z Polski.
Prezydent Światowej Federacji Głuchych przekazuje dla wszystkich.
Chciałby zrobić vlog, ale z powodu brak czasu i natłoku pracy nie ma czasu, dlatego to zadanie przekazał mnie.
Edukacja Głuchych to bardzo poważny temat – ten problem dotyczy całego świata.
Rozmawiamy, jak go rozwiązać, jak rozwijać na przyszłość, również w Polsce.
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych to znacząca ustawa, ma bardzo dużą wartość dla osób niepełnosprawnych, również dla głuchych, w zakresie praw człowieka w różnych dziedzinach życia: edukacja, praca, kultura, język migowy i możliwość stosowania go.
Teraz jest czas, aby stowarzyszenia głuchych współpracowały i nawiązały dialog z rządem w zakresie edukacji głuchych.
W paragrafie 24. Konwencji jest mowa możliwości edukacji w języku migowym.
W praktyce oznacza to, ze głusi w szkołach mogą migać, rozmawiać z nauczycielami w języku migowym.
Warto pamiętać, że właśnie dzięki edukacji głusi rozwijają swój język migowy.
Po szkole mogą pójść w pracy czy w innych dziedzinach nawiązywać kontakty w języku migowym,
wszędzie w instytucjach publicznych.
Najważniejsze, gdy rząd akceptuje język migowy, a głusi mają prawo do używania go.
Pokażę teraz grafikę, na której widać, jaki wpływ ma język migowy na prawa człowieka głuchego.
[tytuł:] Podstawowe czynniki w zakresie praw człowieka w przypadku osób głuchych
[kółko środkowe:] Język migowy
[kółko górne:] Tłumaczenie języka migowego
[kółko lewe:] Dwujęzyczna edukacja
[kółko prawe:] Dostępność
[lewy górny kwadrat:] Języki migowe są naturalnymi językami osób głuchych. Uznanie języków migowych jest bardzo istotne w działaniach na rzecz praw osób głuchych.
[prawy górny kwadrat:] Kluczowym elementem dostępności jest prawo do tłumaczenia na język migowy.
[lewy dolny kwadrat:] Dzieci niesłyszące najlepiej uczą się przedmiotów za pośrednictwem narodowego języka migowego, wraz z pisaną formą języka narodowego. Tak więc dwujęzyczne podejście w edukacji dzieci głuchych ma kluczowe znaczenie.
[prawy dolny kwadrat:] Dostępność dla osób niesłyszących często opiera się na dostępności tłumaczy języka migowego.
Osoby Głuche i Prawa Człowieka, przez H. Haualand i C. Allen, dla Światowej Federacji Głuchych i Szwedzkiej Organizacji Głuchych, 2009
Najważniejsze, aby podtrzymywać dialog z rządem w zakresie języka migowego.
My jako Światowa Federacja Głuchych wspieramy Was, mamy nadzieję,
że konferencja będzie owocna, udana i zakończy się wzmocnieniem współpracy.
Równość osób głuchych
„Jeśli tylko rządy wypełnią swoje zobowiązania wynikające z Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych,
osoby głuche uzyskają równe traktowanie w ich codziennym życiu.”
Prezes Światowej Federacji Głuchych, Collin Allen, Wrzesień 2013

Wystąpienie posła Parlamentu Europejskiego Adama Kosy w języku migowym.

Witam Was członków Polskiego Związku Głuchych,
Panią Rzecznik Praw Obywatelskich oraz obywateli z Polski.
Nazywam się Adam Kosa.
Mój znak migowy ....
Jestem posłem w Parlamencie Europejskim.
Dostałem zaproszenie na konferencję „Edukacja Głuchych”.
Bardzo mi przykro. Niestety nie mogę przyjechać do Polski.
W najbliższym czasie w Parlamencie Europejskim mam dużo pracy, wiele spotkań w maju.
Chcę teraz krótko przekazać informacje w języku migowym.
Wiem, że Polska wiele lat walczyła o uznanie języka migowego.
Również mój kraj – Węgry też walczył o uznanie Węgierskiego Języka Migowego.
W 2009 roku wprowadzono ustawę o Węgierskim Języku Migowym.
Od 2009 roku na Węgrzech jest dużo pracy:
komunikacja, napisy w TV, język migowy, edukacja
oraz przyszłość dzieci w zakresie edukacji.
Teraz Państwo macie konferencję.
To jest bardzo ważne.
Ja chcę Państwu przekazać kilka tematów.
Na podstawie swoich doświadczeń w Parlamencie Europejskim oraz w krajach europejskich chcę powiedzieć:
1. Dzieci głuche mają prawo do edukacji dwujęzycznej.
2. Dzieci głuche mają prawo do używania języka migowego.
Tych dwóch podstawowych praw nie można poprawiać, ani zmieniać.
Te prawa muszą być im dane.
Pozostałe prawa można poprawiać, zmieniać.
Polscy Głusi, członkowie PZG, dzieci głuche oraz rząd mogą współpracować, wymieniać poglądami.
Ale tych dwóch podstawowych praw nie wolno zmieniać.
Nasze wsparcie to 2 punkty:
1. Osoby niepełnosprawne
2. Działania UE na rzecz osób niepełnosprawnych w ciągu 10 lat
Dzięki tym wsparciom może powstać edukacja Głuchych i Osób Niepełnosprawnych.
Te dwie sprawy trzeba pokazywać przez jakiś czas rządowi.
Trzeba pokazać jakie są możliwości dla dzieci głuchych dzięki językowi migowemu.
Przedstawię jeden przykład:
Moje Węgry od długiego czasu prowadzono edukację oralną.
Tutaj mamy edukację w wieku szkolnym.
A tutaj życie dorosłych pracujących. Nie jest dobrze.
Po drugie płaca pracowników głuchych też nie jest dobra.
Po trzecie znajomość języka migowego jest słaba.
Inne sprawy też są niestety słabe.
Teraz rząd węgierski zrozumiał i dlatego wprowadził ustawę w 2009 roku.
Do 2017 roku system edukacji musi być zmieniony na edukację dwujęzyczną, edukację w języku migowym. Pierwszy – język migowy, a drugi – język narodowy.
Trzeba pokazać doświadczenia w innych krajach europejskich np. Europa północna i USA, oraz kilka krajów azjatyckich.
Oni mają edukację dwujęzyczną. Mają dobre przykłady.
Osoby dzięki edukacji dwujęzycznej miały lepszą znajomość języka, lepsze życie, lepszą pracę.
Te sprawy są bardzo ważne.
Mam nadzieję, że dzięki mojej krótkiej wypowiedzi, mogłem Was wesprzeć.
Osobiście wspieram polską społeczność Głuchych. Dziękuję.

 

 

DOKUMENTY: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Edukacja głuchych - materiały konferencyjne.pdf1.59 MB
PDF icon Joanna Kobosko, Psychologiczne implikacje głuchoty dziecka w rodzinie i środowisku szkolnym.pdf5.84 MB
PDF icon Kristina Eriksson, Kształcenie dwujęzyczne głuchych w Szwecji.pdf2.72 MB
PDF icon Magdalena Dunaj, Zagadnienia kształcenia zawodowego głuchych.pdf402.95 KB
PDF icon Małgorzata Czajkowska-Kisil i Bartosz Marganiec, Wczesna interwencja.pdf238.73 KB
PDF icon Mariusz Sak, Kształcenie głuchych w szkołach masowych i w klasach mieszanych z innymi niepełnosprawnościami.pdf438.4 KB
PDF icon Paweł Rutkowski i Małgorzata Talipska, Kształcenie akademickie głuchych.pdf524 KB
PDF icon Piotr Tomaszewski, Psycholingwistyczne uwarunkowania rozwoju dzieci głuchych.pdf787.62 KB
PDF icon Piotr Wojda, Nauczanie PJM w szkołach.pdf138.49 KB
PDF icon Tekst wystąpienia posła PE Adama Kosy w języku migowym.pdf101.42 KB
PDF icon Tekst wystąpienia Prezesa Światowej Federacji Głuchych Collina Allena w języku migowym.pdf102.92 KB

Zobacz także