Zawartość

Konferencja pt. „Kształtowanie dojrzałości społecznej poprzez promowanie mediacji rówieśniczych w szkołach” organizowana przez Fundację Consensius Europejskie Centrum Mediacji pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2017-06-08
Położenie: 
  • Ziębice
    Polska
słowa kluczowe: 

Konferencja jest podsumowaniem dziesięciomiesięcznego programu wdrażania mediacji rówieśniczych w trzech ziębickich szkołach – Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego.

Wydarzenie ma na celu przedstawienie wyników projektu – statystyk dotyczących konfliktów szkolnych oraz skuteczności prowadzenia mediacji rówieśniczych na terenie Ziębic oraz propagowanie w regionie idei mediacji w ogóle oraz mediacji rówieśniczych wśród osób potencjalnie zainteresowanych wdrażaniem tej metody w swoich placówkach edukacyjnych.

W ramach prowadzonego projektu – w pierwszym semestrze roku szk. 2016/17 – mediatorzy warszawskiego ośrodka mediacyjnego Europejskiego Centrum Mediacji Consensius przeprowadzili szereg szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów drogą mediacji dla lokalnych koordynatorów projektu oraz poszczególnych grup osób zaangażowanych w życie szkoły – uczniów, nauczycieli i rodziców. W każdej ze szkół wyłoniono także grupę uczniów-mediatorów, którzy po odbyciu kilkutygodniowego szkolenia z zakresu prowadzenia mediacji rówieśniczych rozpoczęli w drugim semestrze regularną wolontarystyczną pracę pomagając koleżankom i kolegom rozwiązywać zaistniałe spory i konflikty szkolne.