Zawartość

I Subregionalna Konferencja Senioralna „W poszukiwaniu godnego i aktywnego modelu starzenia się” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-06-25
Położenie: 
  • Mszczonów
    Polska
słowa kluczowe: 

I Subregionalna Konferencja Senioralna w subregionie żyrardowskim Województwa Mazowieckiego odbędzie się 25 czerwca 2019 roku w Hotelu Panorama w Mszczonowie. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Cele konferencji:

  • Rozpoczęcie publicznej debaty o sytuacji osób starszych w subregionie żyrardowskim.
  • Prezentacja modeli i dobrych praktyk w zakresie metod i narzędzi prowadzenia lokalnej polityki senioralnej.
  • Integracja lokalnego środowiska ze sfery publicznej, gospodarczej i społecznej wokół tematyki senioralnej.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych samorządów terytorialnych (starostowie, prezydent, burmistrzowie, wójtowie, radni) z obszaru subregionu żyrardowskiego, kadra zarządzająca instytucji pomocy społecznej, przedstawiciele lokalnego biznesu, przedstawiciele organizacji senioralnych i działających na rzecz seniorów oraz nieformalnych grup senioralnych.

Organizatorzy: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych oraz Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” to dwa stowarzyszenia, które od 2016 r. animują i wspierają seniorów z powiatu żyrardowskiego w rozwijaniu aktywności społecznej, budowaniu dialogu z lokalnymi samorządami, prowadzeniu działań na rzecz osób samotnych i niesamodzielnych. Od 2017 r. organizacje koordynują nieformalne partnerstwo Sieć Inicjatyw Senioralnych, którego misją jest efektywna współpraca w realizacji swoich pasji i osiąganiu wspólnych celów oraz uzyskiwaniu wsparcia z zewnątrz na realizację własnych inicjatyw społecznych dla poprawy jakości życia seniorów i zwiększania zakresu świadczonych dla nich usług.