Zawartość

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego: Wybory do Parlamentu Europejskiego” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-05-15
Położenie: 
  • Toruń
    Polska
słowa kluczowe: 

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego: Wybory do Parlamentu Europejskiego” odbędzie się 15 maja 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” funkcjonujące na Wydziale Prawa i Administracji UMK od 3 marca 2009 r. Opiekunem naukowym Koła jest Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. dr hab. Andrzej Sokala.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że Konferencja pozwoli spojrzeć wszystkim jej Uczestnikom na prawo wyborcze, jako na samodzielną i istotną dla każdego obywatela gałąź prawa, która stwarza szerokie pole do analizy i interpretacji. Celem tegorocznego spotkania jest omówienie wszelkich aspektów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, w tym zwłaszcza omówienie tożsamości, podobieństw i różnic występujących w prawie wyborczym państw członkowskich.