Zawartość

Konferencja „Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne i praktyczne” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-10-17
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Konferencja „Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne i praktyczne” odbędzie się 17 października 2019 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Wydarzenie organizuje Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW).

Głównym celem spotkania jest wymiana poglądów oraz doświadczeń wyznaczających kierunki profilaktyki antyprzemocowej i mediacji rówieśniczych. Zaproszeni goście dyskutować będą o roli mediacji oraz sposobach jej propagowania, jako narzędzia kształtującego kompetencje społeczne dzieci i młodzieży. Debata dotyczyć będzie także roli służb pomocowych i relacji na linii szkoła - rodzice, jako odpowiedzialnych za budowanie bezpiecznego otoczenia młodych ludzi.

Ponadto, planowane są warsztaty, podczas których zademonstrowane zostanie, jak w codziennej praktyce wykorzystywać mediację jako realne narzędzie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów.

Kluczowa w zakresie profilaktyki jest mediacja rówieśnicza, dzięki której dzieci uczą się szacunku, akceptowania zdania innych oraz odpowiedzialności za swoje działania. Skutecznie prowadzona edukacja od nauczania wczesnoszkolnego po szkołę ponadgimnazjalną w jej zakresie może w skuteczny sposób eliminować zachowania niepożądane w przyszłości.

Wydarzenie jest kierowane w szczególności do mediatorów, psychologów, przedstawicieli oświaty, kuratoriów, instytucji wsparcia dziecka i rodziny, sędziów oraz kuratorów, a także wszystkich zainteresowanych tematem konferencji.

Tegoroczne wydarzenie jest kontynuacją działań podjętych przez PPBW w 2017 roku, gdy zorganizowana została konferencja „Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.