Godło RP
Zawartość

Kongres Kryminologiczny pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-09-25 do 2019-09-26
słowa kluczowe: 

Kongres Kryminologiczny organizowany jest w dniach 25-26 września 2019 roku przez Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii. Odbędzie się on w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie.

Celem Kongresu jest umożliwienie spotkania polskim badaczom i badaczkom zajmującym się badaniem przestępczości, wiktymizacji, polityki kryminalnej oraz problemów penitencjarnych i postpenitencjarnych.

W zamierzeniu organizatorów Kongres ma stanowić przestrzeń do zaprezentowania badań kryminologicznych prowadzonych w ramach różnych dziedzin nauki oraz w różnych ośrodkach akademickich, wymiany doświadczeń i konfrontacji wyników własnych prac z rezultatami badań innych naukowców i naukowczyń.

Choć Kongres ma charakter naukowy, to zaangażowanie kryminologów w badanie rzeczywistości ukierunkowane jest nie tylko na rozwój nauki. Służy ono również poprawie regulacji, zwróceniu uwagi na naruszenia praw człowieka i zaproponowaniu rozwiązań, które mogą sprzyjać racjonalnemu wykonywaniu wymiaru sprawiedliwości, z uwzględnieniem praw jednostek.