Zawartość

Kongres Kryminologiczny pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-09-25 do 2019-09-26
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Kongres łączy naukowców i praktyków zajmujących się kryminologią: nauką społeczną gromadzącą wiedzę o  przestępstwach, ich sprawcach i ofiarach. W ciągu dwóch dni trwania wydarzenia zostało poruszonych wiele interesujących tematów, wiele z nich odnosiło się bezpośrednio do obszarów ochrony praw człowieka i obywatela w Polsce.

Dr Ewa Dawidziuk Dyrektor Zespołu ds. Wykonywania Kar oraz starszy radca Kamila Kotowska wzięły udział w I Kongresie Kryminologicznym.

Dyrektor Dawidziuk mówiła o sytuacji osób przebywających w więzieniach, które zmagają się z ciężkimi chorobami lub demencją starczą. Szeroka tematyka Kongresu obejmowała m.in. zagadnienie przestępczości nieletnich oraz osób mierzących się z zaburzeniami psychicznymi, przemocy seksualnej i agresji wobec kobiet, niealimentacji oraz handlu ludźmi. Rozważane były również następstwa prawne stosowania ustawy z 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychiatrycznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób oraz funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjacyjnym w Gostyninie.

Kongres zorganizował Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN i Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. Prof. Stanisława Batawii. RPO objął wydarzenie patronatem. Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu było wręczenie Księgi Jubileuszowej prof. dr hab. Irenie Rzeplińskiej.