Zawartość

Konkurs filmowy dla uczniów i nauczycieli „Jak umowy wpływają na nasze życie” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-06-12 do 2019-10-10
słowa kluczowe: 

Czy o znaczących wydarzenia historycznych, których w tym roku obchodzimy równe rocznice myślimy jako o efektach umów między ludźmi, obywatelami? Czy u podłoża zwalczania mowy nienawiści nie leży przekonanie o tym, że rozwój społeczeństwa nie jest oparty na przemocy i pogardzie, ale na zrozumieniu i szacunku, a przestrzeganie tej zasady jest zobowiązaniem nas wszystkich? Czy w końcu forma umowy w codziennych działaniach nie jest podstawą sukcesu stron umawiających się?

Zadaniem konkursowym jest film, który pokaże, jak umowy wpływają na nasze życie. Co tracimy, jeśli ich nie przestrzegamy i nie szanujemy, co zyskujemy jeśli przestrzegamy zobowiązań? W jaki sposób buduje się uzgodnienia, będące podstawą umów społecznych i prawnych. Te umowy mogą mieć charakter znaczących historycznych wydarzeń i dokumentów, ale też mogą dotyczyć dnia codziennego.

Uczestnicy konkursu przygotują krótki film na jeden z wybranych szczegółowych tematów w kontekście tematu głównego. Są to:

  • 30. rocznica obrad Okrągłego Stołu
  • 15. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
  • Przeciwdziałanie mowie nienawiści
  • Umowy na co dzień, na przykład cywilnoprawne, w środowisku szkolnym, lokalnym, itp.

Celami konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat umów społecznych, zarówno tych dużych o znaczeniu historycznym, jak też tych które dotyczą dnia codziennego, zwiększenie wiedzy na tematy prawne, zaangażowanie społeczności lokalnych, a poprzez to budowanie świadomości obywatelskiej.

Prace należy nadsyłać do 30 czerwca 2019 r.

Uroczystość wręczenia nagród oraz prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się podczas VI Kongresu Edukacja i Rozwój w Warszawie (9-10 października 2019 r.).

Organizatorami konkursu są Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA oraz Wolters Kluwer Polska.