Zawartość

Konkurs Mistrzowie Mediacji pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
Od 2016-03-14 do 2016-03-15
słowa kluczowe: 

Mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest rozwiązaniem korzystnym dla obu stron sporu. Jej celem jest wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego wszystkich uczestników konfliktu. Mediacja przyczynia się również do usprawnienia działania wymiaru sprawiedliwości.

Celem IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji (14-15 marca 2016 r.) jest również edukacja i popularyzacja idei mediacji. Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej także objęło to wydarzenia patronatem.