Zawartość

Konkurs na projekty edukacyjne pod hasłem "Nie wolno zostawiać świata, jakim jest" pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-05-25
słowa kluczowe: 

Konkurs adresowany jest do uczelni wyższych, szkół, placówek, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży.
Ideą planowanej przez Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka inicjatywy jest kreowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie wrażliwości na różnego rodzaju odmienność, w szczególności kulturową, etniczną i religijną. Uczestniczenie w projekcie ma być dla młodych osób okazją do wprowadzenie korzystnych zmian w otoczeniu, nauczenie się reagowania na przejawy dyskryminacji, ksenofobii, antysemityzmu zgodnie z przekonaniem Janusza Korczaka „Nie wolno zostawiać świata, jakim jest”.
 

Ogłoszenie konkursu nastąpi 1 czerwca br. Wnioski należy składać do 30 września. Realizacja projektów laureatów planowana jest w okresie: styczeń - sierpień 2017 r.