Zawartość

Konkurs "Strona Internetowa bez Barier" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
Od 2016-09-12 do 2017-04-24
słowa kluczowe: 

Konkurs „Strona Internetowa bez Barier" to coroczne wydarzenie organizowane przez Fundację Widzialni, którego celem jest promowanie dobrych praktyk związanych z dostępnością informacji publikowanej w Internecie, zarówno przez instytucje sektora publicznego jak i podmioty sektora prywatnego.

Działania te promują umożliwienie osobom niepełnosprawnym, starszym, niezamożnym i innym narażonym na wykluczenie cyfrowe pełnoprawnego dostępu do informacji w Internecie. Mają na celu popularyzowanie postaw świadomego tworzenia serwisów www, tak aby przeciwdziałać zjawisku wykluczenia cyfrowego i dyskryminacji w dostępie do informacji.

Etapy Konkursu

Etap I pierwszy

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w terminie od 12.09.2016 do 16.12.2016 r.

Etap II drugi
Od 19.12.2016 do 16.01.2017 r. eksperci ds. dostępności zbadają zgłoszone strony (podstawowe elementy strony) i dokonają wstępnej selekcji zgłoszonych serwisów. 60 spośród nich zostanie wytypowanych do kolejnego etapu Konkursu. Eksperci sprawdzą m.in.: nagłówki, etykiety, alternatywne teksty, obecność wyszukiwarki i mapy strony, tytuły, dodatkowe ułatwienia. W dniu 16.01.2017 r. ogłoszona lista serwisów, które zakwalifikowały się do III etapu.

Etap III trzeci
W okresie od 16.01.2017 do 31.01.2017 r. przebadanych zostanie 60 stron wybranych w poprzednim etapie. Przeprowadzony zostanie pełny audyt dostępności serwisów internetowych wybranych w pierwszym etapie, obejmujący 3 podstrony każdego z nich zgodnie z opracowaną przez Fundację Widzialni i Uniwersytet Śląski w Katowicach metodologią badania dostępności stron www. Przeczytaj metodologię. Powstanie lista rankingowa serwisów wraz z punktacją. Badanie obejmować będzie w każdym z 60 serwisów 3 podstrony:

1. stronę główną (startową),

2. podstronę typu Aktualności (lub inną zawierającą tekst + zdjęcia),

3. podstronę typu Kontakt (lub Inną zawierającą formularz).

Na każdej z wytypowanych podstron eksperci sprawdzą te same elementy jak w etapie pierwszym. W audycie udział weźmie 2 ekspertów z zakresu programowania i dostępności.

Etap IV czwarty

W okresie od 01.02.2017 do 13.02.2017 r. przeprowadzony zostanie audyt przeprowadzony przez użytkowników z niepełnosprawnością, czyli badanie z konsultantem niewidomym, niedowidzącym i głuchym.

20.02.2017 r. nastąpi zakończenie IV etapu Konkursu.

Etap V piąty

W drugiej połowie kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się rozstrzygnięcie Konkursu, któremu będzie towarzyszyć konferencja "Włączenie Cyfrowe".