Zawartość

Konstytucyjny Turniej Sądowy pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
Od 2016-01-25 do 2016-11-11
słowa kluczowe: 

Stowarzyszenie im. Zbigniewa Hołdy jest organizatorem Konstytucyjnego Turnieju Sądowego. 25 stycznia 2016 r.  ogłoszono III edycję konkursu. 

Konstytucyjny Turniej Sądowy jest projektem edukacyjnym typu moot court. Postępowanie, które odbywa się w ramach konkursu przed Trybunałem Konstytucyjnym opiera się na hipotetycznej ustawie, która jest przedmiotem analizy a zarazem fikcyjnego sporu pod względem jej zgodności z Konstytucją RP. W tegorocznej edycji zadaniem uczestników będzie analiza regulacji ustawowej przewidującej szczególne instrumenty ochrony bezpieczeństwa publicznego przed zagrożeniem terrorystycznym.

W Turnieju udział biorą studenci i aplikanci, pracujący w drużynach w składzie od 2 do 4 osób. Rozgrywki między drużynami przebiegają w dwóch etapach. Pierwszy etap - pisemny - polega na przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego rozwiązania wprowadzone przez ustawę pod kątem ich zgodności z Konstytucją oraz odpowiedzi na taki wniosek. Najlepsze drużyny, wyłonione w drodze kwalifikacji pisemnych,
uczestniczą w drugim etapie Turnieju - rozgrywkach ustnych - w którym wcielają się w rolę jednego z uczestników postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Udział w Turnieju jest okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu praw człowieka, prawa konstytucyjnego i procesowego, co może być bardzo cennym doświadczeniem dla studentów, a szczególnie aplikantów - przyszłych pełnomocników w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym czy Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, jak również przed sądami krajowymi. Jednocześnie, metoda kształcenia typu moof court pozostaje metodą w pełni
skuteczną i tak naprawdę uniwersalną dla wszystkich dziedzin prawa. Uczy poprawnej argumentacji prawniczej i umiejętności jej przedstawienia zarówno na piśmie, jak i w trakcie ustnego wystąpienia, co jest niezbędnym elementem warsztatu każdego prawnika.

Harmonogram III edycji Turnieju:

25.01.2016 – ogłoszenie kazusu turniejowego
25.01.2016 – 29.02.2016 godz.13.00 – rejestracja drużyn (32 drużyny w każdej lidze)
3.04.2016 –  pierwszego pisma (wniosek)
do 08.04.2016 – przesłanie wniosków drużynom 
do 30.04.2016 – ogłoszenie listy jurorów etapu pisemnego
15.05.2016 – złożenie drugiego pisma (odpowiedź na wniosek)
do 15.09.2016 – ogłoszenie wyników etapu pisemnego
do 15.10.2016 – ogłoszenie listy jurorów etapu ustnego
11.2016 – etap ustny
11.2016 - Wielki Finał ligi studenckiej i aplikanckiej 

Więcej szczegółów: www.stowarzyszenieholda.pl