Zawartość

Koornawirus. Problemy osób poniżej 18. roku życia - bez opiekunów

Data: 
2020-04-17
  • Czy są problemy z osobami poniżej 18. roku życia, pozbawionymi opiekunów, którzy mogliby im towarzyszyć w przemieszczaniu się - pyta RPO Komendanta Głównego Policji

Do Rzecznika Praw Obywatelskich spływają sygnały dotyczące problemów związanych ze stosowaniem § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r., zgodnie z którym od 1 kwietnia do 11 kwietnia przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką.

Szczególnym przykładem jest tu sytuacja niepełnoletnich studentów z Ukrainy, którzy w związku z tym nie mają możliwości przemieszczania się nawet w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Podobne problemy mogą dotyczyć m.in. osób niepełnoletnich niemogących liczyć na pomoc ze strony rodziców bądź innych osób dorosłych. Chodzi także o osoby poniżej 18. roku życia, które w związku z zawarciem małżeństwa nie są już osobami niepełnoletnimi w rozumieniu prawa cywilnego. Rzecznik w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów zwracał już uwagę na wątpliwości natury konstytucyjnej, jakie budzi ten przepis rozporządzenia.

Rzecznik  poprosił gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, komendanta głównego policji, o stanowisko oraz o wskazanie, czy podobne problemy pojawiły się ostatnio w działalności policji.
 

VII.565.12.2020

Galeria

  • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Funkcjonowanie państwa""

    Koronawirus i nasze państwo