Zawartość

Koronawirus. Nie będzie centralnych wytycznych o obecności rodziców przy łóżkach chorych dzieci. Minister Zdrowia odpowiada RPO

Data: 
2020-04-20
  • - Nie mam wątpliwości, jak ważna jest współpraca personelu medycznego z rodzicami dziecka i konstruktywny dialog obojga stron dla zapewnienia mu jak najlepszej opieki. Jednakże w aktualnej sytuacji epidemiologicznej staramy się wszyscy do minimum ograniczyć ryzyko przenoszenia się wirusa  - pisze Minister Zdrowia.
  • O tym, czy rodzic może zobaczyć dziecko i być przy nim, ma zatem nadal decydować szpital. NFZ dostał natomiast wytyczne dotyczące opieki nad dziećmi zakażonymi koronawirusem. Tymi wytycznymi mogą się posługiwać szpitale
  • RPO postulował, by wydać centralne wytyczne, bowiem dziś prawa rodziców i dzieci różnie wyglądają w różnych placówkach i nie zawsze powodem jest epidemia – placówki mają po prostu różne doświadczenia i wiedzę

W wystąpieniu z 25 marca RPO przypominał Ministrowi Zdrowia, że prawo pacjenta do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz do kontaktu z innymi osobami zostało uregulowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 21 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., Dz.U. z 2019 r. 1127). Przepisy te również wskazują, że w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne innych osób mogą zostać ograniczone odwiedziny w szpitalach. Ograniczenia te nie mogą stwarzać rzeczywistego zagrożenia dla więzi pacjentów i ich bliskich. Brak szczególnej ochrony dzieci należy postrzegać za niewypełnienie postulatu art. 68 ust. 3 Konstytucji RP.

RPO zwracał uwagę, że przy braku wytycznych na poziomie krajowym, działania szpitali wydają się chaotyczne i niejednolite. Niektóre podmioty, np. Wojewódzki Dziecięcy Szpital im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, wprowadzają całkowity zakaz przebywania rodziców/opiekunów prawnych z nawet bardzo małymi dziećmi na oddziałach pediatrycznych.  Inne szpitale dziecięce wprowadzają ograniczenia, ale umożliwiają obecność jednego z rodziców przy dziecku – pisał RPO.

Zdaniem Ministra Zdrowia o tym, czy rodzice mogą być z dzieckiem, nadal mają decydować dyrektorzy szpitali. Nadal będą to decyzje indywidualne. Jedyna koordynacja może dotyczyć opieki nad dziećmi  zakażonych wirusem SARS-CoV-2. 10 kwietnia zostały przesłane do Narodowego Funduszu Zdrowia procedury postępowania z dziećmi z podejrzeniem lub - opracowane przez Konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, z prośbą o ich upowszechnienie wśród szpitali pediatrycznych i podmiotów leczniczych posiadających w swoich strukturach oddziały pediatryczne. Procedury te zawierają również zalecenia dla rodziców/opiekunów przebywających z dzieckiem podczas hospitalizacji w okresie pandemii COVID-19, co stanowi ważną wskazówkę dla kierowników podmiotów leczniczych jakie ustalić warunki współpracy z opiekunami dzieci dla zapewnienia najmłodszym pacjentom jak najlepszej opieki, minimalizując jednocześnie ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

V.7013.25.2020

V.7013.25.2020

 

Galeria

  • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Zdrowie"

    Koronawirus. Sprawy ochrony zdrowia