Zawartość

Koronawirus. Informacje o kolejnych zarażeniach w domach opieki

Data: 
2020-05-06
  • 65 mieszkańców i 7 pracowników DPS w Wierzbicy jest zarażonych koronawirusem
  • W Wielkopolsce wojewoda zaangażował wojsko do ewakuacji pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego "Salus"

W domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych przebywają osoby z grup najbardziej narażonych na zakażenie: osoby starsze, schorowane, z niepełnosprawnościami.

W związku z doniesieniami medialnymi Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur pytał odpowiednie organy o działania podjęte w tych placówkach w ramach epidemii koronawirusa.

Do zadań KMPT (który działa w strukturze Biurze RPO)  należy sprawdzanie czy w placówkach, gdzie osoby mogą przebywać wbrew swojej woli np. na podstawie sądowego postanowienia, nie dochodzi do okrutnego, poniżającego traktowania lub tortur.

DPS w Wierzbicy

Odpowiadając na pismo KMPT w sprawie sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, starosta powiatu radomskiego Waldemar Trelka poinformował, że koronawirusa zdiagnozowano u 65 mieszkańców i 7 pracowników placówki. Ponadto 14 zdrowych mieszkańców zostało objętych kwarantanną – przebywają na terenie DPS, ale są odizolowani od zakażonych (zostali umieszczeni na innym piętrze budynku). Natomiast 4 pracowników zostało poddanych izolacji na terenie placówki, 3 zarażonych przebywa w domach. 10 zdrowych pracowników zostało objętych kwarantanną w placówce. Jedną z tych osób jest psycholog, który udziela wsparcia psychologicznego.

Starosta zapewnił, że pracownicy mają pełny dostęp do środków ochrony osobistej: okularów, przyłbic i kombinezonów ochronnych oraz środków dezynfekcyjnych. Ponadto otrzymali informacje o bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieny z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur obowiązujących w DPS. – Pozostajemy w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno- epidemiologicznymi - zaznaczył Waldemar Trelka.

Wskazał jednak, że obecnie w placówce nie ma wystarczającej liczby personelu. - W związku z tym Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu zwróciło się do pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance. Dwóch pracowników tej placówki wyraziło zgodę na świadczenie pracy i pomoc w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy – poinformował starosta radomski.

Sukcesywnie i w miarę potrzeb środki dezynfekcyjne oraz środki ochrony osobistej są dostarczane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. Ponadto DPS w Wierzbicy otrzymał w tym zakresie wsparcie z Urzędu Gminy w Wierzbicy, WTZ z Młodocina, MOW w Wierzbicy, Ochotniczej Straży Pożarnej z Wierzbicy, Lafarge i innych instytucji oraz prywatnych darczyńców. Zakup środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej realizowany jest również z budżetu DPS.

Sytuacja placówek w Wielkopolsce

Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk odpowiedział na wystąpienie KMPT z 27 kwietnia dotyczące Niepublicznego Zakładu Opieki Specjalistycznej i Pielęgniarskiej Opieki Zdrowotnej „SALUS” oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Wskazał, że obie placówki uzyskały wsparcie w szczególności w zakresie dostawy środków ochrony osobistej.

Ponadto wojewoda podjął decyzję o wsparciu ewakuacji pacjentów z Salusa do szpitali jednoimiennych na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zabezpieczenie transportu siłami żołnierzy 2 Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu, 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 6 batalionu chemicznego Sił Powietrznych wspieranych przez Policję i Żandarmerię Wojskową.

Łukasz Mikołajczyk zauważył, że kierownictwo tego typu placówek, zwraca się do wojewody z prośbą o pomoc. - Zostaje ona udzielana za każdym razem, zgodnie z kompetencjami. Należy jednak podkreślić, iż za działalność przedmiotowych placówek odpowiadają podmioty tworzące. Podmiotem tworzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu jest samorząd województwa wielkopolskiego, natomiast Salus to podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą – zaznaczył wojewoda.

KMP.071.4.2020

Galeria

  • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Zdrowie"

    Koronawirus. Sprawy ochrony zdrowia

Zobacz także