Zawartość

Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia nie wie, ile jest miejsc zbiorowej kwarantanny

Data: 
2020-04-20
  • Resort zdrowia nie zbiera danych na temat miejsc kwarantanny zbiorowej. To zadanie poszczególnych wojewodów

17 kwietnia 2020 r. wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odpowiedziała na prośbę RPO o przekazanie listy działających i będących w przygotowaniu miejsc kwarantanny zbiorowej.

Wątpliwości Rzecznika wzbudziły m.in. informacje dotyczące tworzenia takich miejsc, ich funkcjonowania, panujących w nich warunków bytowo-sanitarnych, a także przestrzegania praw osób tam umieszczonych.

- Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje listą działających placówek kwarantanny zbiorowej wraz z danymi teleadresowymi tych miejsc. Ministerstwo Zdrowia nie gromadzi również danych na temat obecnie przygotowywanych miejsc przeznaczonych na kwarantannę. Organizacja miejsc kwarantanny zbiorowej należy do zadań wojewody – wskazała Józefa Szczurek-Żelazko.

Zaznaczyła, że w sytuacji, gdy ośrodek, który ma być przekształcony w miejsce kwarantanny zbiorowej, ma wątpliwości co do warunków sanitarno-epidemiologicznych, jakie powinny być spełnione, może skontaktować się z właściwą Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.

KMP.071.4.2020

Galeria

  • Grafika przedstawiająca ludzi w więzieniu
    Koronawirus i prawa w detencji