Zawartość

Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia o przygotowaniu szpitali psychiatrycznych

Data: 
2020-04-16
  • Resort zdrowia przygotował zalecenia dotyczące leczenia pacjentów chorujących psychicznie, którzy wymagają hospitalizacji lub izolacji ze względu na zarażenie lub podejrzenie koronawirusa
  • Ministerstwo dąży też do zwiększenia liczby wykonywanych dobowo testów na koronawirusa

Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odpowiedziała na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 27 marca 2020 r. RPO pytał wówczas Prezesa Rady Ministrów o  kwestie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa oraz poszanowania praw osób pozbawionych wolności w związku z epidemią koronawirusa. Józefa Szczurek-Żelazko przedstawiła działania resortu.

- Ministerstwo Zdrowia w podjęło natychmiastowe działania mające na celu zabezpieczenie pacjentów oraz personelu szpitali psychiatrycznych oraz szpitali wykonujących środek zabezpieczający – podkreśliła Józefa Szczurek Żelazko.

MZ skierowało do wojewodów zalecenia dotyczące organizacji leczenia pacjentów psychiatrycznych wymagających leczenia lub izolacji w związku z COVID-19 oraz hospitalizacji pacjentów psychiatrycznych w stanie nagłym, z podejrzeniem COVID-19. Resort zdrowa zwrócił się również do Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedur bezpieczeństwa wobec pacjentów kierowanych na środek zabezpieczający (w ramach psychiatrii sądowej).

Szczegółowe informacje dotyczące działań podjętych przez podległe Ministrowi Zdrowia, podmioty lecznicze tj.: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie oraz Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym zostały już przedstawione RPO w piśmie z 30 marca.

- Celem zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających funkcjonowanie ośrodków psychiatrii sądowej oraz szpitali psychiatrycznych, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o rozdysponowaniu w niniejszych podmiotach środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych – wskazała Józefa Szczurek Żelazko.

Zapewniła także, że resort dokłada wszelkich starań, aby zwiększać  liczbę dobowo wykonywanych testów. - Zaznaczenia wymaga fakt, iż liczba laboratoriów wykonujących testy oraz liczba przeprowadzanych testów systematycznie wzrasta – podkreśliła.

KMP.071.4.2020

 

Galeria

  • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Zdrowie"
    Koronawirus. Sprawy ochrony zdrowia