Zawartość

Koronawirus. Jakie są zasady "dyżurów pielęgniarskich” w Służbie Więziennej

Data: 
2020-04-07
  • Funkcjonariuszki Służby Więziennej skarżą się na wprowadzenie tzw. "dyżurów pielęgniarskich” w ambulatoriach z izbą chorych, w których nie udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych
  • Mają wątpliwości  co do zasadności takich dyżurów po godzinach pracy lekarzy - bo bez ich zlecenia pielęgniarka nie może wydać żadnych leków ani tym bardziej leczyć
  • RPO wystąpił w tej sprawie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski pielęgniarek-funkcjonariuszek Służby Więziennej ws. wprowadzonych tzw. „dyżurów pielęgniarskich” w więziennych ambulatoriach z izbą chorych, w których nie udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych.

W ocenie skarżących pełnienie dyżuru w takich jednostkach, po godzinach pracy lekarzy (po godz. 15.00) jest wątpliwe. Bez zlecenia lekarza pielęgniarka nie może bowiem wydać żadnych leków ani tym bardziej leczyć.

Ponadto dyżury, wprowadzone od początku lutego 2020 r. poleceniem Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie, pełnione w wielozmianowym rozkładzie czasu służby, budzą wątpliwości z punktu widzenia ustawy o Służbie Więziennej. Jej art. 133 stanowi, że lekarze oraz inni funkcjonariusze z wyższym wykształceniem, wykonujący zawód medyczny, pełniący służbę w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności, których stan zdrowia wymaga całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą być obowiązani do pełnienia tam dyżuru medycznego.

Chodzi zatem o pozostających w stosunku służbowym lekarzy, a także innych funkcjonariuszy posiadających wyższe wykształcenie i wykonujących zawód medyczny. Konieczność pełnienia dyżuru medycznego, poza warunkiem wykonywania zawodu medycznego, została obwarowana dodatkowo posiadaniem przez funkcjonariusza SW wyższego wykształcenia. Tym samym funkcjonariuszka wykonująca zawód pielęgniarki, która nie ma wykształcenia medycznego, nie mieści się w zakresie tego przepisu - wskazuje RPO.

W ocenie RPO wprowadzenie "dyżuru pielęgniarskiego” w ambulatorium z izbą chorych, nieudzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, wyklucza zatem wprowadzenie takiego dyżuru w podmiocie leczniczym, który nie udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Rzecznik spytał o opinię w tej sprawie gen. Jacka Kitlińskiego, dyrektora generalnego SW.

WZF.7043.25.2020

Galeria

  • Grafika przedstawiająca ludzi którzy kontaktują się ze sobą i pomagają na odległość. Napis PRACA
    Koronawirus i prawa pracowników