Zawartość

Koronawirus. Sytuacja w mazowieckich DPS-ach

Data: 
Od 2020-05-19 do 2020-05-21
Położenie: 
 • Pułtusk
  Polska
 • Wirów
  Jabłonna Lacka
  Polska
 • W okresie 11-15 maja 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego u mieszkańców dwóch domów pomocy społecznej występowały potwierdzone przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • Testy na obecność wirusa COVID-19 aktualnie przeprowadzane są u wszystkich pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego, którzy wyrażają na to zgodę.

W domach pomocy społecznej, prywatnych domach opieki i zakładach opiekuńczo-leczniczych przebywają osoby z grup najbardziej narażonych na zakażenie: osoby starsze, schorowane,
z niepełnosprawnościami.

W związku z doniesieniami medialnymi, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur pytał odpowiednie organy o działania podjęte w tych placówkach w ramach epidemii koronawirusa.

Do zadań KMPT (który działa w strukturze Biurze RPO)  należy sprawdzanie czy w placówkach, gdzie osoby mogą przebywać wbrew swojej woli np. na podstawie sądowego postanowienia, nie dochodzi do okrutnego, poniżającego traktowania lub tortur.

W związku z sytuacją placówek na Mazowszu Kinga Jura, zastępczyni Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na bieżąco przesyła KMPT informacje o sytuacji w domach pomocy społecznej.

W przypadku Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na dzień 15 maja zarażonych było 37 mieszkańców, z czego 6 pozostawało w szpitalu. Z kolejnych decyzji o oddelegowaniu do pracy w domu pomocy społecznej wszystkie osoby odmówiły stawienia się.

Natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, kolejne testy przeprowadzone
u pracowników potwierdziły zakażenie łącznie u 22 osób. Na dzień 15 maja nie wzrosła liczba zakażonych mieszkańców.

Ponadto, w piśmie wskazano również, że pierwsze wyniki pobranych wymazów na dzień 15 maja potwierdziły zakażenie u pracowników następujących domów pomocy społecznej:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Wirowie dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – wynik pozytywny u jednej osoby,
 2. Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku dla osób przewlekle psychicznie chorych – wynik pozytywny u trzech osób.

KMP.071.4.2020

Galeria

 • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Osoby z niepełnosprawnisciami"
  Koronawirus. Solidarni z osobami z niepełnosprawnościami