Zawartość

Koronawirus. Wojewoda Lubelski o wsparciu DPS i prywatnych placówek opieki

Data: 
2020-04-23
  • Wojewoda lubelski przekazuje domom pomocy społecznej środki ochrony osobistej i płyny do dezynfekcji
  • W przypadku prywatnej placówki w Majdanie Ruszowskim służby wojewody zapewniły transport zakażonych do szpitali

Wojewoda Lech Sprawka odpowiedział na wystąpienie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie sytuacji w Domu Pobytu dla Osób Chorych, Niesamodzielnych oraz Starszych „Biały Domek” w Majdanie Ruszowskim. W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, KMPT pytał o działania podjęte w ramach epidemii koronawirusa.

Placówka w Majdanie Ruszowskim jest prywatnym domem opieki. Tego typu placówki od kilku lat wizytuje KMPT. Sprawdza wówczas czy w miejscach, gdzie osoby mogą przebywać wbrew swojej woli np. na podstawie sądowego postanowienia, nie dochodzi do okrutnego, poniżającego traktowania lub tortur. W związku z epidemią koronawirusa sytuacja pacjentów takich placówek  wymaga szczególnej uwagi, ponieważ przebywają tam osoby z najbardziej narażonych na zakażenie grup – m.in. osoby starsze, schorowane, z niepełnosprawnościami.

W odpowiedzi wojewoda wskazał, że podległe mu służby pozostają w kontakcie z kierownictwem placówki w Majdanie Ruszowskim. Poinformował, że niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu o podejrzeniu zakażenia koronawirusem pacjentów oraz personelu placówki, Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego zorganizował transport tych osób:

  • 11 kwietnia - do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, do ARION Szpitale Sp. z o.o. w upadłości Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju oraz do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie,
  • 14 kwietnia 1 osoba ze szpitala w Chełmie została przewieziona do Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.
  • 21 kwietnia kolejne osoby przetransportowano do SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim oraz do ZOZ w Biłgoraju.

Wojewoda podkreślił, że sytuacja w domach pomocy społecznej na Lubelszczyźnie jest monitorowana przez podległe mu służby. W razie zgłaszanego zapotrzebowania na środki ochrony osobistej czy płyny do dezynfekcji materiały takie są im przekazywane niezwłocznie, w miarę możliwości. 10 kwietnia Wojewoda Lubelski wydał starostom oraz prezydentom miast polecenie podjęcia działań zapewniających natychmiastowe wsparcie DPS, w których w ramach pracy zespołu opiekuńczo terapeutycznego występują problemy kadrowe. Pomocy powinna udzielić w tym zakresie  odpowiednio wykwalifikowana kadra, w tym m.in. z placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora oraz środowiskowych domów samopomocy.

- Podległe mi służby pozostają w kontakcie z kierownictwem domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych. Przy aktywnej współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną przygotowywane są kolejne działania, mające na celu przeciwdziałanie rozwojowi epidemii – podkreślił Lech Sprawka.

KMP.071.4.2020

Galeria

  • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Zdrowie"
    Koronawirus. Sprawy ochrony zdrowia