Zawartość

Korzystanie z telefonów przez tymczasowo aresztowanych – minister zapowiada realizację postulatu RPO

Data: 
2016-06-07

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego tymczasowo aresztowani mogą kontaktować się telefonicznie nie tylko z obrońcą, ale także z rodziną czy innymi osobami. Nadal jednak nie zostało wydane rozporządzenie, które określałoby zasady korzystania z telefonów. W odpowiedzi na wystąpienie RPO, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł poinformował, że w ministerstwie trwają intensywne prace nad projektami odpowiednich rozporządzeń.

Przygotowywane rozporządzenia wprowadzają nowe regulaminy organizacyjno-porządkowe wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kary pozbawienia wolności. Aktualnie prace znajdują się na końcowym etapie uzgodnień treści projektów z Centralnym Zarządem Służby Więziennej.

Wiceminister Warchoł podkreślił, że do czasu wejścia w życie nowego regulaminu korzystanie przez tymczasowo aresztowanych z aparatu telefonicznego, które jest zagwarantowane ustawą, powinno odbywać się na zasadach ustalonych przez dyrektora aresztu śledczego w porządku wewnętrznym jednostki.

Galeria

  • Kilka łóżek podzielonych kotarami z koców, brudno
    Areszt śledczy, Polska