Zawartość

Koszty uzyskania przychodu dla twórców. Jak interpretować przepisy?

Data: 
2020-04-08
  • Ministerstwo Finansów nadal pracuje nad interpretacją ogólną w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców
  • O interpretację tę RPO pytał się 9 stycznia

Jak wyjaśnia Ministerstwo, przygotowany w roku ubiegłym projekt wymagał uaktualnienia o zmiany dotyczące tzw. ulgi dla młodych do ukończenia 26. roku życia "przeprocedowanych w roku ubiegłym w zakresie podatku PIT w ramach tzw. „Nowej Piątki” (art. 21 ust. 1 pkt 148 ww. ustawy Dz. U z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).

Ponadto m.in. z powodu zmian w ustawie o PAN, o instytutach badawczych i o  Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, projekt tej interpretacji został poszerzony o regulacje dotyczące pracowników  naukowych. W związku z tym projekt interpretacji ogólnej, po stosownej zmianie, wymaga jeszcze ponownego wewnętrznego zaopiniowania, po czym zostanie skierowany do podpisu i publikacji.

V.511.192.2020

Galeria

  • Paleta z farbami

    Kultura