Logo Pierwszego Kongresu Praw Obywatelskich

8 grudnia 2017 - Dzień pierwszy - Pierwszego Kongresu Praw Obywatelskich

Czas Audytorium Sala konferencyjna A Sala konferencyjna B Sala dydaktyczna nr 1 Sala dydaktyczna nr 2 Sala dydaktyczna nr 3 Foyer
09:00
Godzina: Od 09:00 do 10:45

Otwarcie I Ogólnopolskiego Kongresu Praw Obywatelskich, powitanie gości – Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

Data aktualizacji: czwartek, 16 Listopad, 2017 - 14:17
 
 
 
 
 
 
Godzina: Od 09:00 do 19:00

W trakcie Kongresu oglądać będzie można dwie wystawy:

Data aktualizacji: poniedziałek, 20 Listopad, 2017 - 15:03
 
10:30
 
Godzina: Od 10:45 do 12:45

Czy mamy w Polsce do czynienia z faktyczną równowagą pomiędzy ochroną prawa własności a ochroną praw lokatorów?

Moderator: Kamilla Dołowska
Data aktualizacji: czwartek, 16 Listopad, 2017 - 09:21
 
Godzina: Od 10:45 do 12:45

Analiza zagadnienia w świetle nowelizacji procedury karnej oraz jej kolejnych zmian.

Moderator: Ewa Ivanova
Data aktualizacji: czwartek, 16 Listopad, 2017 - 14:41
 
Godzina: Od 10:45 do 12:45

Analiza wyzwań w ochronie zdrowia psychicznego w kontekście ustaleń Kongresu Zdrowia Psychicznego z maja 2017 r. 

Moderator: Joanna Koczorowska
Data aktualizacji: poniedziałek, 20 Listopad, 2017 - 10:41
 
Godzina: Od 10:45 do 12:45

 Analiza regulacji wspólnotowych i międzynarodowych zakładających możność realnego uczestnictwa organizacji społecznych i skarżenia rozstrzygnięć

Moderator: Piotr Mierzejewski
Data aktualizacji: czwartek, 16 Listopad, 2017 - 14:42
 
Godzina: Od 10:45 do 12:45

Organizacja współpracująca: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Moderator: Karolina Kędziora
Data aktualizacji: wtorek, 21 Listopad, 2017 - 12:01
 
11:00
Godzina: Od 11:00 do 13:00

O historii instytucji oraz obecnej roli RPO w demokratycznym państwie prawnym.

Moderator: Jarosław Kuźniar
Data aktualizacji: poniedziałek, 13 Listopad, 2017 - 13:24
 
 
 
 
 
 
13:00
 
Godzina: Od 13:00 do 15:00

Wymiana doświadczeń przez różne instytucje zajmujące się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz obywateli.

Moderator: Wioletta Lewicka-Szostak
Data aktualizacji: sobota, 4 Listopad, 2017 - 16:49
 
Godzina: Od 13:00 do 15:00

Organizacja współpracująca: Ogólnopolskie Porozumienie na rzecz Wsparcia Osób Chorujących Psychicznie

Moderator: Paweł Bronowski
Data aktualizacji: czwartek, 16 Listopad, 2017 - 09:11
 
Godzina: Od 13:00 do 15:00

Dostosowanie formularza zgody do specyfiki zabiegu i związanych z nim ryzyk; zgody blankietowe; „darowizny” pacjentów  

Moderator: Joanna Pietrusiewicz
Data aktualizacji: sobota, 4 Listopad, 2017 - 16:51
 
Godzina: Od 13:00 do 15:00

Organizacja współpracująca: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Moderator: Krzysztof Kurowski
Data aktualizacji: poniedziałek, 20 Listopad, 2017 - 10:41
 
Godzina: Od 13:00 do 15:00

Organizacja współpracująca: Fundacja Hospicyjna

Moderator: Anna Janowicz
Data aktualizacji: poniedziałek, 20 Listopad, 2017 - 16:45
 
13:30
Godzina: Od 13:30 do 15:30

Kryzys ekonomiczny, terroryzm, rosnący radykalizm wywołują  w społeczeństwach poczucie braku bezpieczeństwa  i niepewności.

EN
Moderator: Dariusz Rosiak
Data aktualizacji: środa, 15 Listopad, 2017 - 16:29
 
 
 
 
 
 
15:00
 
Godzina: Od 15:15 do 17:15

Europejska Konwencja Praw Człowieka  postrzegana jest często jako „Prawo ostatniej szansy„.

Moderator: dr Hanna Machińska
Data aktualizacji: wtorek, 7 Listopad, 2017 - 22:26
 
Godzina: Od 15:15 do 17:15

Jakich metod używać, jakim językiem przekazywać ważne dla każdego z nas wartości?

EN
Moderator: Andrzej Stefański
Data aktualizacji: poniedziałek, 20 Listopad, 2017 - 10:44
 
Godzina: Od 15:15 do 17:15

Przedmiotem panelu będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie są społeczne źródła rozmijania się teorii socjalnych praw człowieka i zasady solidarności społecznej, z praktyką relacji międzyludzkich związanych z pracą. 

Moderator: Arkadiusz Sobczyk
Data aktualizacji: piątek, 17 Listopad, 2017 - 10:42
 
Godzina: Od 15:15 do 17:15

Upowszechniamy model wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania, który powstał w ramach Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO. Został opracowany z myślą o władzach lokalnych. Może służyć wszystkim, którzy mają wpływ na jakość życia osób starszych. 

Moderator: Barbara Imiołczyk
Data aktualizacji: wtorek, 21 Listopad, 2017 - 10:09
 
Godzina: Od 15:15 do 17:15

Jaki jest faktyczny zakres ochrony wynikający z art. 32 Konstytucji?

Moderator: Anna Mazurczak
Data aktualizacji: piątek, 17 Listopad, 2017 - 10:44
 
16:00
Godzina: Od 16:00 do 18:00

Prawa człowieka mają charakter uniwersalny, jednak rozumienie i stosowanie podlega zmianie w czasie, jest zależne od wielu czynników.

EN
Moderator: Jakub Janiszewski
Data aktualizacji: wtorek, 14 Listopad, 2017 - 12:22