Zawartość

Adriana Porowska

Koordynatorka merytoryczna w schronisku dla osób bezdomnych, mieszkaniach treningowych, streetworkingu. Pracownik socjalny, 

Dyrektorka Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej , Przewodnicząca Warszawskiej Rady Opiekuńczej KDS. ds. Bezdomności przy Prezydencie m.st. Warszawy, członek Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich, Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

Galeria

  • Kobieta z krótkimi włosami

    Adriana Porowska