Godło RP
Zawartość

Adriana Porowska

Koordynator merytoryczny w schronisku dla osób bezdomnych, mieszkaniach treningowych, streetworkingu. Pracownik socjalny,  Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej , Przewodnicząca Warszawskiej Rady Opiekuńczej KDS. ds. Bezdomności przy Prezydencie m.st. Warszawy, członek Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich, Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

  • Kobieta z krótkimi włosami
    Adriana Porowska