Zawartość

Paweł Waszkiewicz

Doktor habilitowany nauk prawnych specjalizujący się w tematach prewencji kryminalnej, monitoringu wizyjnego, biometrii, pracy operacyjnej czy metod inwigilacji.

Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW, wykładowca i profesor wizytujący m.in. University of Ottawa, Rutgers University, University College London, Universidad de Alicante, Teesside University.

Galeria

  • Mężczyzna z brodą w jasnej marynarce i białej koszuli

    Paweł Waszkiewicz