Godło RP

sekcja

Janina Petelczyc

pracowniczka Instytutu Polityki Społecznej UW, zajmuje się systemem zabezpieczenia społecznego, w szczególności emerytalnego oraz rynkiem pracy.