Godło RP
Zawartość

Marcin Szwed

Prawnik w Programie Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, doktor nauk prawnych, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW, Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowanego przez WPiA UW we współpracy z University of Florida Levin College of Law oraz studiów LLM w zakresie prawa konstytucyjnego porównawczego na Central European University w Budapeszcie; autor licznych publikacji z zakresu praw człowieka oraz prawa konstytucyjnego. Ekspert w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka.

  • Mężczyzna w garniturze i okularach
    Marcin Szwed