Zawartość

Radosław Tworus

absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia ds. Psychiatrii,

Główne zainteresowania naukowo – badawcze to zagadnienia agresji i przemocy, problematyka sądowo – psychiatryczna dotycząca żołnierzy jako sprawców i ofiar przestępstw, orzecznictwo wojskowo – lekarskie w zaburzeniach psychicznych, psychiatria konsultacyjna oraz zaburzenia psychiczne związane ze stresem traumatycznym ze szczególnym nastawieniem na zaburzenia psychiczne współczesnego pola walki oraz zaburzenia psychiczne występujące u ofiar wypadków, katastrof, urazów wielonarządowych.

Autor ok. 100 publikacji naukowych dotyczących w/w zagadnień klinicznych. Kieruje i współpracuje w realizacji projektów naukowo – badawczych dotyczących diagnostyki, leczenia i psychoterapii zaburzeń psychicznych występujących u żołnierzy powracających z zagranicznych misji wojennych oraz ich rodzin.

Galeria

  • Mężczyzna w mundurze wojskowym z dystynkcjami pułkownika

    Radosław Tworus