Zawartość

Piotr Czekanowski

Panelista I Kongresu Praw Obywatelskich

dr hab., profesor nzw. Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej. Socjolog i gerontolog społeczny specjalizujący się w socjologii starości oraz pracy socjalnej. Współautor m.in. monografii, w których opisano sytuację opiekunów rodzinnych, takich jak Family Carers of Older People in Europe - A Six-Country Comparative Study [G. Lamura, H. Döhner, C. Kofahl (Eds)] czy Family Caregiving for the Elderly in Poland [B. Bień (Ed.)], która mieści w sobie również polskie streszczenia wszystkich rozdziałów. Autor ksiązki Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości, zawierającej obszerny podrozdział charakteryzujący funkcjonowanie takich opiekunów.

Główny wykonawca krajowych i międzynarodowych programów edukacyjnych i badawczych, w tym projektu EUROFAMCARE poświęconego opiekunom rodzinnym ludzi starych w Europie. Ekspert w projektach UE odnoszących się do osób starzejących się i starych, w „Gdańskim modelu pomocy osobom z chorobą Alzheimera i ich rodzinom” czy w ogólnopolskiej kampanii społecznej zatytułowanej „Opiekun rodzinny – samotny bohater?”.

Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Gdańskiej Rady ds. Seniorów, NKS, Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej oraz sieci badawczej EAST funkcjonującej przy Instytucie ds. Starzenia się Ludności Uniwersytetu w Oxfordzie (Anglia). 

Galeria

  • Mężczyzna z brodą, w koszuli i kamizelce

    Piotr Czekanowski