Godło RP
Zawartość

Zdzisław Kędzia

Profesor w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu in na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka; wykłady w wielu instytucjach naukowych w kraju i zagranicą
Obecnie pełni m.in. funkcje Prezydenta Europejskiego Międzyuniwersyteckiego Centrum Praw Człowieka i Demokratyzacji (EIUC), sieci 38 uniwersytetów Unii Europejskiej, z siedzibą na Lido (Włochy) oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ (Genewa). W przeszłości m.in. Dyrektor Departamentu Badań i Prawa do Rozwoju Biura Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ; ekspert rządowy i parlamentarny oraz organizacji międzynarodowych

Prof. Zdzisław Kędzia, WPiA UAM