Zawartość

Tomasz Pasierski

prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski - przewodniczący Rady Przejrzystości,  kierownik Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Galeria

  • Symboliczna graficzna sylwetka ludzka

    Tu będzie zdjęcie panelisty