Zawartość

Krakowskie Forum Studentów pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-03-30
Położenie: 
 • Kraków
  Polska
słowa kluczowe: 

30 marca 2019 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się Krakowskie Forum Studentów organizowane przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Piwnicę Kołłątajowską.

Podczas wydarzenia uczestnicy wezmą udział w licznych spotkaniach z zaproszonymi gośćmi w ramach przygotowanych ścieżek tematycznych. W ramach tegorocznego Forum organizatorzy chcą skupić się na współczesnych problemach, wyzwaniach oraz szansach i perspektywach związanych z dyplomacją i polityką, środowiskiem, przedsiębiorczością i innowacją, finansami i gospodarką oraz wspieraniem i motywowaniem studentów.

Głównym celem wydarzenia jest wymiana wiedzy, poglądów i doświadczenia pomiędzy pokoleniami. Forum ma umożliwić studentom poznanie nowych ścieżek rozwoju, promować aktywność w czasie studiów oraz rozwinąć wśród uczestników wiele kompetencji miękkich.

Wstępny program Krakowskiego Forum Studentów:

9:00 - 9:45 - otwarcie Forum

10:00 - 11:30 - I sesja tematyczna

 • Dyplomacja publiczna wobec wyzwań współczesnego świata
 • Działalność przemysłowa a troska o środowisko
 • Nowe technologie w medycynie
 • Wyzwania współczesnej bankowości
 • Polska Komisja Akredytacyjna jako instytucja działająca na rzecz jakości kształcenia, w tym wspierania i motywowania studentów

11:45 - 13:15 - II sesja tematyczna

 • Kryzys migracyjny i jego wpływ na relacje polsko-unijne
 • Zdrowie mieszkańców aglomeracji miejskich w obliczu postępującego zanieczyszczenia powietrza
 • Wirtualizacja organów publicznych
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych
 • Wspieranie studentów w wejściu na rynek pracy

13:30 - 15:00 - III sesja tematyczna

 • Rola V4 w kreowaniu polityki wewnętrznej państw członkowskich
 • Rola start-upów w budowaniu innowacyjnych regionów
 • Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
 • Dobre praktyki motywujące studentów do osiągania efektów uczenia się
 • Zagrożenia zdrowotne związane z genetycznie modyfikowaną żywnością

15:00 - 16:00 - przerwa obiadowa

16:00 - 17:30 - IV sesja tematyczna

 • Unia Europejska w obliczu Brexitu
 • System emerytalny a wyzwanie dla finansów publicznych
 • Europejskie wzorce wsparcia i motywowania studentów

17:45 - 19:15 - V sesja tematyczna

 • Europa w obliczu kryzysu bałkańskiego
 • Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • Włączanie studentów w proces zapewniania jakości kształcenia