Zawartość

Kronika

Data początkowa
Data końcowa
 • Budynek z napisem "bank"
  2020-03-27
  • Media informują, że wciaż w oddziałach banków odmawia się klientom dostępu do toalety
  • Już kilka lat temu Sąd Najwyższy nakazał bankowi udostępnienie toalety powodowi jako klientowi
  • RPO interweniuje w kolejnym takim przypadku
 • Stary odbiornik telewizyjny
  2020-03-27
  • RPO po raz kolejny występuje do TVP w sprawie istnienia „czarnej listy” dziennikarzy, ekspertów, polityków, którzy nie mogą być zapraszani do mediów publicznych
  • Po tym jak w 2019 r. pojawiła się informacja, że odmówiono zaproszenia prof. Aleksandra Smolara do programu TVP Kultura „Niedziela z ... Andrzejem Sewerynem” Telewizja Polska wyjaśniła, że doszło do nieporozumienia i ponowi zaproszenia do obu gości
  • Niestety ani prof. Aleksander Smolar, ani Andrzej Seweryn takiego zaproszenia nie otrzymali 
 • Zdjęcie imadła, narzędzia do zaciskania
  2020-03-26
  • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 26 marca 2020 r. ważny wyrok w sprawie zainicjowanej pytaniami polskich sądów
  • Potwierdził w nim niedopuszczalność prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego krajowego w związku z wystąpieniem przez niego z pytaniem prejudycjalnym
 • zielona plansza z białymi symbolami i i napisem "najczęściej zadawane pytania"
  2020-03-26
  1. Czy mogę odbyć kwarantannę gdzie indziej, niż mi wskazano?

  Nie. Kwarantannę należy odbyć w miejscu, które wskazano w karcie lokalizacji. Nie można go zmienić, bo to naraża innych na ryzyko zakażenia.

  Za opuszczenie miejsca kwarantanny grozi teraz mandat karny do 5000 zł.

 • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Funkcjonowanie państwa""
  2020-03-26
  • Nie wydano zaleceń sanitarnych, jak przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w takich miejscach, jak więzienia, poprawczaki, szpitale psychiatryczne, dpsy, ośrodki dla cudzoziemców,
  • O ich opracowanie Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego
  • Jego zastępczyni Izabela Kucharska odpisała Rzecznikowi, by sam zwrócił się o to do poszczególnych ministrów odpowiedzialnych za funkcjonowanie tych miejsc  
  • Propozycja ta jest sprzeczna z zakresem kompetencji RPO, który nie może wyręczać innych organów państwa w ich obowiązkach
 • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Funkcjonowanie państwa""
  2020-03-26
  • Nasz kraj nie jest dostatecznie dobrze przygotowany do walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa – napisał RPO prof. Andrzeja Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
  • A lekarz ma prawo - jak każdy - korzystać z wolności słowa i wyrażać opinię o warunkach pracy, zwłaszcza gdy nie zapewniają mu bezpieczeństwa 
  • Nie mogą mu grozić żadne szykany w sytuacji, gdy naraża swe życie i zdrowie 
  • Samorząd lekarski deklaruje pomoc lekarzom, których spotkały nieuzasadnione sankcje ze strony pracodawców
 • Waga jako symbol sądownictwa
  2020-03-26
  • Możliwość odwoływania sędziów z delegowania do innego sądu – bez zapewnienia kontroli sądowej takich decyzji Ministra Sprawiedliwości - należy uznać za niezgodną z Konstytucją
  • M.in. dlatego RPO wnosi, by sąd administracyjny stwierdził bezskuteczność odwołania sędziego Pawła Juszczyszyna z delegowania do Sądu Okręgowego w Olsztynie   
  • Dotychczas sądy odmawiały kontroli tych decyzji, ale należy odstąpić od takiego orzecznictwa - wobec poważnego zagrożenia konstytucyjnej zasady niezależności sądownictwa
  • A korzystanie przez ministra z prawa cofnięcia delegacji bardzo często - jak w tej sprawie - zbiega się z postępowaniami dyscyplinarnymi wobec sędziów
 • Zaciśnięta pięść uderzająca w stół
  2020-03-26
  • RPO zwrócił się do premiera w sprawie konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego definicji tortur
  • Problem stosowania tortur i nieludzkiego czy poniżającego traktowania nie jest odpowiednio w polskim prawie rozwiązany. Organizacje międzynarodowe i pozarządowe biją na alarm
  • Premier przekazał wystąpienie Ministrowi Sprawiedliwości, z prośbą o zajęcie stanowiska
  • Tymczasem Rzecznik wielokrotnie pisał już w tej sprawie do MS, ostatni raz w październiku 2018 r. -  wciaż nie otrzymał odpowiedzi
 • Grafika przedstawiająca ludzi którzy kontaktują się ze sobą i pomagają na odległość
  2020-03-26
  • Polacy utknęli na lotnisku w Tokio
  • Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił konsul RP w Tokio o pilne udzielenie im pomocy
 • Grafika przedstawiająca ludzi którzy kontaktują się ze sobą i pomagają na odległość
  2020-03-26
  • Polacy nie mogą wydostać się z Nowej Zelandii. Tamtejszy rząd zawiesił bowiem lotnicze połączenia międzynarodowe
  • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ambasadora Polski, jakie działania podjął w tej sprawie