Zawartość

Kronika

Formularz wyszukiwania

Data początkowa
Data końcowa
 • Stary aparat telefoniczny
  2021-05-04
  • Pani X została uznana winną nękania telefonami i sms-ami swego męża i skazana na ograniczenia wolności w postaci 20 godzin prac społecznych przez cztery miesiące.
  • Sprawa została rozstrzygnięta bez rozprawy, bo sąd uznał, iż nie budzi wątpliwości. Wyrok się uprawomocnił, bo nikt nie złożył sprzeciwu od tego zaocznego wyroku.
  • RPO składa kasację do Izby Karnej Sądu Najwyższego wskazując, że sąd popełnił bardzo poważny błąd („rażąco naruszył prawo procesowe”) ignorując oczywiste wątpliwości w tej sprawie.
 • Ręce seniora na klawiaturze komputera
  2021-05-04
  • Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę ministrze rodziny i polityki społecznej Marlenie Maląg na stan debaty publicznej ws. nowej konwencji o prawach osób starszych, która łączyłaby postulaty ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń seniorek i seniorów.
  • RPO apeluje o rozpoczęcie prac redakcyjnych nad treścią takiej konwencji.
  • Ten gest miałby szczególne znaczenie w obliczu bolesnych skutków pandemii COVID-19 i wywołanych nią zmian w przestrzeganiu praw osób starszych na świecie i w Polsce.
 • Bloki mieszkalne z lat 80.
  2021-05-04

  Wzmocnienie pozycji lokatorów i stworzenie możliwości zrzeszenia się ich dla obrony swych interesów związanych z najmem przewiduje senacki projekt ustawy. RPO popiera działania zmierzające do wzmocnienia sytuacji i uprawnień podmiotów słabszych, do których zaliczyć należy lokatorów, zwłaszcza w relacjach z wynajmującym. Dlatego z zadowoleniem przyjął inicjatywę legislacyjną Senatu; wnosząc Jednocześnie do niej uwagi 

 • Kolorowe znaczki z zakazem wjazdu
  2021-05-04

  Pan Krzysztof podczas lockdownu w kwietniu 2020 r. spotkał się z kolegą w swej małej miejscowości. Sąd wymierzył mu za to karę nagany.

  Po raz kolejny w takiej sprawie RPO złożył kasację do Sądu Najwyższego, który już kilka razy rozstrzygał takie wnioski na korzyść obywateli.

 • Koszyk sklepowy na chodniku
  2021-05-04

  Przed rokiem, na początki kwietnia 2020 w miejscowości w środkowej Polsce pan K. został ukarany za to, że przebywał „ bez uzasadnionej przyczyny” w okolicach sklepu spożywczego i nie zachował należytej odległości 2 m od drugiej osoby. Sąd w R. ukarał go naganą. RPO dowodzi w kasacji do Sądu Najwyższego, że wyrok wydany w imieniu Rzeczypospolitej narusza jej prawa i powinien być uchylony.

 • Dwaj policjanci tyłem
  2021-05-02

  Od wielu lat do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski o ochronę w sprawach dotyczących zjawiska mobbingu, molestowania czy dyskryminacji. Na początku 2018 roku Rzecznik przedstawił raport „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w służbach mundurowych”, który przygotowany został w konsultacji z szefami poszczególnych służb mundurowych (w tym również z Komendantem Głównym Policji). Przedstawione tam zalecenia, do chwili obecnej nie zostały wdrożone, choć jak pokazują historie bohaterek reportażu, w dalszym ciągu pozostają aktualne.

 • Tablica z napisem Rzecznik Praw Obywatelskich i odciskiem ręki na czerwono
  2021-05-01

  Polski rzecznik praw 0obywatelskich Adam Bodnar skrytykował Unię Europejską za zbyt powolne reagowanie na łamanie praworządności w jego kraju, ostrzegając w wywiadzie, że Polska może stać się krajem niedemokratycznym – informuje 1 maja agencja AFP.

 • Flaga polska
  Od 2021-05-01 do 2021-05-03

  Przed nami trzy majowe święta, które mają dla obywateli i naszej Ojczyzny szczególne znaczenie. To przede wszystkim okazja do refleksji nad naszą historią i tożsamością, jak również nad wieloma współczesnymi problemami. Każde ze Świąt ma inny rodowód i tradycję oraz odwołuje się do różnych zdarzeń z przeszłości. Wspólnie natomiast stanowią bogatą przestrzeń – nawet w warunkach ograniczeń związanych z pandemią – do manifestacji swoich społecznych i patriotycznych uczuć czy postulatów.

 • Waga jako symbol sądownictwa
  2021-04-30

  27 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał nieprawomocny wyrok w sprawie pani Katarzyny Augustynek, aktywistki społecznej, która została oskarżona o naruszenie nietykalności osobistej i znieważanie policjantów podczas protestu pod Sądu Najwyższym 21 kwietnia 2021 r. Sąd I instancji uniewinnił aktywistkę od zarzucanych jej czynów.

  Wniosek o jej ukaranie rozpatrywany był w trybie przyspieszonym, który stosowany jest zwykle wobec sprawców przestępstw o charakterze chuligańskim. 

 • zdjęcie usmiechniętej kobiety
  2021-04-30

  Laureatką 4. edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza została prof. Karen Donders (Belgia) za monografię pt. “Public Service Media and the Law: Theory and Practice in Europe”.

  Kapituła Nagrody zdecydowała o przyznaniu tegorocznego wyróżnienia z uwagi na podkreślenie w zwycięskiej publikacji roli mediów publicznych we współczesnych demokracjach, a w szczególności za odważne zbadanie różnic między teorią i praktyką mediów publicznych w Europie.