Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Kronika

np.: 22/01/2018
np.: 22/01/2018
Data: 
2018-01-10
Na zdjęciu Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich i Jolanta Florek z Biura RPO. Foto: Urząd Miasta w Poznaniu

Rzecznik Praw Obywatelskich otworzył kolejny punkt przyjęć interesantów - tym razem w Poznaniu. Chodzi o to, by ze sprawą do Rzecznika można było przyjść, a nie koniecznie pisać do Warszawy.

Data: 
2018-01-10
Grafika: symbole różnych srodków masowej komunikacji
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ukarała TVN24 1,5 mln zł kary za sposób relacjonowania protestów pod Sejmem 16 grudnia 2016 r. Stacja nie zgadza się z decyzją i podnosi, że zapadła ona na podstawie błędnych przesłanek. Sprawę może ocenić sąd.
 • RPO przypomina jednak, że Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma prawne podstawy do samodzielnego uchylenia decyzji Rady.
 • Przewodniczący KRRiT może zmienić decyzję tym bardziej, że głównym konstytucyjnym zadaniem – i sensem istnienia Rady - jest stanie na straży wolności słowa – przypomina RPO
Data: 
2018-01-10
Grafika: człowiek za biurkiem
 • Czy tajemnica zawodowa doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów zostanie ograniczona? Ministerstwo Finansów odpowiada na wątpliwości RPO.

Aktualnie Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie przepisów zobowiązujących doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów do udzielania fiskusowi informacji o podejrzanych schematach optymalizacyjnych swoich klientów.

Data: 
2018-01-10
Grafika: ludzie i instytucja na pomarańczowym tle
 • Minister Sprawiedliwości odpowiedział na wystąpienie RPO w sprawie wątpliwości dotyczących nadużywania elektronicznego postępowania upominawczego (EPU) do dochodzenia należności od konsumentów.
 • Wskazał, że opracowywane są zmiany w procedurze cywilnej, które mają obejmować również EPU.
Data: 
2018-01-10
Grafika:banknot ze skrzydełkami
 • Pani Katarzyna nabyła spadek po zmarłym ojcu. Gdyby w ustawowym terminie 6 miesięcy złożyła zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy, jako osoba najbliższa zmarłemu zwolniona byłaby z podatku. Nie dopełniła tego obowiązku z uwagi na swój stan zdrowia.
 • Naliczony podatek przekraczał jej możliwości finansowe. Pani Katarzyna poprosiła więc o umorzenie zaległości powołując się na swoją trudną sytuację finansową i życiową. Fiskus ulgi odmówił.
 • Po interwencji RPO pani Katarzynie umorzono podatek z odsetkami.
Data: 
2018-01-09
 • Mobbing i molestowanie w służbach mundurowych to problem, o którym coraz głośniej się mówi.
 • Rzecznik od dawna zwracał uwagę na ten problem szefom wszystkich formacji.
 • Zebrane przez RPO regulacje, wskazówki, dobre praktyki oraz materiały źródłowe umożliwią poszczególnym służbom wypracowanie skutecznych polityk antydyskryminacyjnych.
Data: 
2018-01-09
Mężczyzna na wózku i męzczyzna stojący przed mapą polski w gabinecie, gdzie w rogu stoją flagi Polski i Unii

- Kiedy we wrześniu 2015 r. objąłem stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, pan Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, zapytał mnie, kiedy będzie mógł odwiedzić Rzecznika na wózku. Wtedy to nie było możliwe. Dziś wreszcie jest – powiedział rzecznik praw obywatelskiej Adam Bodnar.

Dlatego to właśnie Piotr Pawłowski uruchomił windę 9 stycznia.

Data: 
2018-01-09
 • Czy obywatel podpisując się pod listą poparcia w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego musi dokładnie podawać wszystkie dane, czy może posługiwać się skrótami, albo niepełnym adresem zamieszkania?
 • Tą sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny.
 • NSA uznał, że  wszystkie dane osobowe powinny być jasno i czytelnie podane, ponieważ służą do identyfikacji osób popierających wniosek i ułatwiają weryfikację tego poparcia.
Data: 
2018-01-09
zdjęcie: kilka osób siedzi przy brązowych stołach
 • Jak zwiększyć ściągalność alimentów?
 • Czy nowelizacja art. 209 kodeksu karnego (przestępstwo niealimentacji), która weszła w życie 31 maja 2017 r., wpłynęła na ściągalność alimentów i przyczyniła się do zmiany postaw społecznych?
 • Jakie rozwiązania dotyczące egzekucji zadłużenia alimentacyjnego stosowane w innych państwach moglibyśmy wykorzystać w Polsce?
Data: 
2018-01-08
 • Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka w sprawie adopcji zagranicznych.
 • W ocenie resortu pojawiające się w praktyce orzeczniczej sądów rodzinnych problemy, wynikają nie tyle z niejasności przepisów, co z nieuwzględniania specyfiki danej sprawy.
Data: 
2018-01-08
Grafika: piłka nożna, koszykowa i tenisowa
 • RPO pyta Ministra Sportu o możliwość zawierania przez piłkarzy kontraktów opartych na przepisach prawa pracy.

 • Minister w odpowiedzi chce, aby sytuacja piłkarzy była przeanalizowana pod kątem zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy.

 

Polski Związek Piłkarzy przedstawia problem Rzecznikowi

Data: 
2018-01-08
zdjęcie: na pierwszym planie dwie kamery pomiędzy nimi stoi mężczyzna w garniturze
 • 54 rekomendacje I Kongresu Praw Obywatelskich to lista zadań do wykonania dla Rzecznika Praw Obywatelskich i społeczeństwa obywatelskiego.
 • Kongres zgromadził w grudniu 2017 r. ponad 1500 uczestników na 37 panelach współorganizowanych przez organizacje pozarządowe.
 • Konkretne rekomendacje Kongresu dotyczą edukacji i obywatelskiego upodmiotowienia, praw obywateli w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości, zdrowia, pracy, domu, miejsca Polski w Europie.
Data: 
2018-01-05
Grafika: sylwetki ludzi na tle konturu Polski, pomarańczowe tło
 • Rzecznik pyta prokuraturę o napaść na 14–letnią dziewczynkę
 • Napastnik miał wznosić hasła rasistowskie
 • W ubiegłym roku ponad 100 spraw, które trafiły do Biura RPO dotyczyło przestępstw motywowanych nienawiścią
Data: 
2018-01-05
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle
 • Osoby skazane za najcięższe przestępstwa seksualne, które mogą stwarzać zagrożenie nawet po odbyciu wieloletnich kar więzienia, trafiają do Ośrodka w Gostyninie, gdzie są pozbawione wolności już jako pacjenci.
 • Przepisy, na podstawie których to następuje, zawierają luki – a cywilizowane społeczeństwo nie może nawet największych zbrodniarzy traktować w sposób niezgodny z prawem.
 • Problem dotyczy 43 osób.
Data: 
2018-01-04
zdjęcie: mężczyzna stoi na scenie przy mównicy

W Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste ślubowanie blisko 550 aplikantów adwokackich pierwszego roku aplikacji ze stołecznej Izby Adwokackiej. W uroczystości wziął udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, a także prezydencki minister Andrzej Dera, I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf oraz przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski.

W swoim wystąpieniu RPO przypomniał, że 19 stycznia przypadnie 25. rocznica związania się przez Polskę Europejską Konwencją Praw Człowieka z 1950 r.

Data: 
2018-01-04
Grafika: dom na szarym tle

Rodzice 18-letnietniej uczennicy są osobami z niepełnosprawnością ruchową. Muszą wyprowadzić się z dotychczasowego mieszkania z powodu wyroku eksmisyjnego. Gmina przydzieliła im niewielki jednopokojowy lokal socjalny na trzeciej kondygnacji. Nie mogli jednak go przyjąć. Przede wszystkim z powodu problemów z poruszaniem się. Także dlatego, że ich córka potrzebuje miejsce do nauki, by przygotować się do matury.

Data: 
2018-01-03
 • Osoba ubezwłasnowolniona skierowana do domu pomocy społecznej zyskuje prawo, by sąd ocenił jej sytuację
 • Musi mieć też ona pełnomocnika prawnego, który będzie występował w jej interesie
 • Zmiany te są zgodne ze zgłaszanymi od lat postulatami RPO 
Data: 
2018-01-03
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała plan pracy na 2018 rok. NIK zakłada przeprowadzenie 110 kontroli planowych, ponadto skontroluje wykonanie budżetu państwa i realizację założeń polityki pieniężnej w 2017 r.

Data: 
2017-12-29
Grafika: na pomarańczowym tle drzewo i malownicza droga
 • Prawa właścicieli działek leśnych podlegają istotnemu ograniczeniu. Problem jest tym większy, im bliżej miasta i terenów zabudowanych jest taka działka. Nie dość, że nie da się na niej np. postawić domu, to jeszcze właściciel musi fachowo dbać o las
 • Zdaniem RPO warto rozważyć zmianę przepisów, bo choć przyrodę trzeba chronić, to właścicielom należy zapewnić odpowiednią rekompensatę za to, że w interesie publicznym ich prawo własności zostało ograniczone
Data: 
2017-12-29
Grafika: domy i brudne powietrze
 • Po co własny samochód, skoro można skorzystać z car-sharingu? To przecież sensowniejsze, tańsze i bardziej ekologiczne.
 • Tylko że przepisy za tym rozwiązaniem  nie nadążają. Jeśli wypożyczysz w tym systemie samochód, nie dostaniesz dowodu rejestracyjnego. A za brak dowodu jest mandat.

RPO zwraca uwagę na potrzebę unowocześnienia przepisów Prawa o ruchu drogowym głównie z powodu stanu środowiska w Polsce. Na stan środowiska ludzie skarżą się rzecznikowi praw obywatelskich na spotkaniach regionalnych w całym kraju.

Data: 
2017-12-27
Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle
 • Pojęcie „wywłaszczenie” najeży rozumieć szerzej.
 • Jeśli ktoś sprzedał nieruchomość państwu wiedząc, że i tak grozi mu wywłaszczenie pod cele publiczne, to także ma prawo do zwrotu tej nieruchomości, jeśli ostatecznie okazała się ona dla publicznej inwestycji niepotrzebna.

Trybunał Konstytucyjny podzielił zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich z 2015 r. względem przepisów o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości.

Data: 
2017-12-27
Grafika: droga i drzewo na szarym tle
 • Transakcja rozpoczęta przed zaostrzeniem przepisów o obrocie ziemią z 30 kwietnia 2016 r. może być dokończona zgodnie ze starym prawem

Sąd Najwyższy w uchwale z 15 grudnia 2017 r. (sygn. III CZP 83/17 r.) przyjął stanowisko zgodne z poglądem Rzecznika, a korzystne dla osób sprzedających ziemię rolną.

Wobec osób, które przed 30 kwietnia 2016 r. zawarły umowy warunkowe sprzedaży nieruchomości, ale umowy definitywnie przenoszące własność - już po tej dacie, nie stosuje się ograniczeń obowiązujących od 30 kwietnia 2016 r.

Data: 
2017-12-27
Grafika:banknot ze skrzydełkami
 • Skuteczna skarga RPO o wznowienie postępowania w sprawie z podrobionego weksla
 • Uchylenie wyroku sądu cywilnego wydanego na podstawie sfałszowanego weksla i oddalenie powództwa o zapłatę
 • "To na powodzie spoczywa ciężar pozyskania weksla w taki sposób, aby mieć pewność, że podpisy na nim złożone są prawdziwe" (sąd w ustnych motywach wyroku).
Data: 
2017-12-22
Grafika: budynek i ludzie

19 grudnia 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Öğrü I Inni przeciwko Turcji (skarga nr 60087/10).

Data: 
2017-12-22

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wystąpiło do Rzecznika Praw Obywatelskich z podziękowaniami za chęć podjęcia tematu reformy wymiaru sprawiedliwości w trybie szerokich konsultacji społecznych.

 

W treści listu z 21 grudnia 2017 r. czytamy:

Data: 
2017-12-22
 • Ministerstwo Zdrowia chce zmienić przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r., tak by można było szybciej reagować na nowe substancje pojawiające się na rynku (w szczególności tzw. „dopalacze”)
 • Kary za produkcję narkotyków mają być wyższe (nie do 3, ale do 5 lat pozbawienia wolności)
 • RPO pokazuje w swoich uwagach, jak poprawić projekt, by zawsze było jasne, co i od kiedy podlega karze
Data: 
2017-12-22
zdjęcie: po lewej stronie stoją dwaj mężczyźni w garniturach, po prawej kilku mężczyzn w harcerskich mundurach

22 grudnia 2017 r. zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk spotkał się z grupą harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy przekazali pracownikom Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Światełko Betlejemskie. W spotkaniu uczestniczył także zastępca dyrektora generalnego Andrzej Umiński oraz przedstawiciele pracowników BRPO. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „W Tobie jest światło".

Data: 
2017-12-22
 • RPO alarmuje w sprawie narastającego niedoboru lekarzy
 • Do tej pory godzili się oni na pracę ponad siły. Jednak teraz wypowiadają zgody na to. To kolejny etap zwracania uwagi na skalę problemu niedofinansowania służby zdrowia - po jesiennym proteście głodowym lekarzy-rezydentów.
 • Sytuacja jest na tyle groźna dla pacjentów, że rząd nie może się ograniczać do jej monitorowania.
 • Najważniejsze zdaniem RPO jest podjęcie dialogu z lekarzami.
Data: 
2017-12-21

21 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy rozpatrzył zagadnienie prawne o treści: „Czy małżonek częściowo ubezwłasnowolniony posiada zdolność procesową w procesie o rozwód?”.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił swój udział w tym postępowaniu przed Sądem Najwyższym, przedstawiając stanowisko, że małżonek częściowo ubezwłasnolniony ma zdolność procesową w procesie o rozwód.

Strony