Zawartość

Kronika

Data początkowa
Data końcowa
 • 2020-05-26
  • W sprawie toczącej się przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie prokurator wystąpił o wyłączenie z niej trójki sędziów składu orzekającego, uzasadniając to zwróceniem się przez nich z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.
  • Pytania dotyczyły statusu sędziów Sądu Najwyższego powołanych z udziałem nowej KRS, a także mocy prawnej wydanego przez tych sędziów orzeczenia.
  • Prokurator zarzucił sędziom krakowskim, że w ten sposób zakwestionowali status prawny owych sędziów, co ma z kolei rodzić wątpliwości co do ich bezstronności.
 • Zielony nowoczesny budynek z filarami
  2020-05-26
  • Sąd Najwyższy rozpoznaje pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich na temat przesłanek wznowienia postępowania karnego.
  • Pytanie dotyczy jednej z przesłanek wznowienia postępowania karnego: czy wniosek o wznowienie, w którym wskazano, inne niż wyrok skazujący, orzeczenie zapadłe w postepowaniu karnym, w którym to orzeczeniu brak jest ustalenia, że w związku z postępowaniem karnym, którego dotyczy wniosek o wznowienie, dopuszczono się przestępstwa mającego wpływ na treść orzeczenia kończącego to postępowanie, spełnia warunki formalne stawiane dla wniosków o wznowienie.
 • Dwaj policjanci tyłem
  2020-05-26
  • 23 maja 2020 r. na twitterze Komendy Stołecznej Policji został opublikowany wpis „Od początku wydarzenia obserwowane są przez pełnomocników do spraw ochrony praw człowieka komendantów stołecznego i  głównego Policji, którzy współpracują między innymi z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w zakresie oceny prawidłowości naszego działania”. Wpis ten odnosił się do działań Policji podejmowanych w związku z kolejnym protestem przedsiębiorców w Warszawie.
  • Zacytowany wpis zawierał nieprawdziwą sugestię, jakoby RPO lub jego przedstawiciele w dniu 23 maja 2020 r. współpracował z Policją w celu bieżącego obserwowania zdarzeń podczas protestu przedsiębiorców. W związku z tym odpowiedziałem na zacytowany wpis Komendy Stołecznej Policji następującym wpisem na  twitterze: „Absolutnie dementuję. Biuro RPO współpracuje z pełnomocnikami policji ds. praw człowieka na zasadach ogólnych. Jednak wczoraj nie współpracowaliśmy z Policją ani nie obserwowaliśmy wydarzeń. Wręcz przeciwnie - będziemy się domagać od Policji wyjaśnień”.
  • Odpowiedzią na moją reakcję był kolejny wpis Komendy Stołecznej Policji: „Panie Rzeczniku, właśnie do ogólnej współpracy odnosi się nasz wpis. Wyjaśnia rolę pełnomocników. Nie piszemy, że obserwował Pan z nami te działania. W przeciwieństwie do Pana, nasi pełnomocnicy uczestniczą w naszych działaniach”.
 • Zdjęcie dzieci - widać tylko gole stopy na ziemi i kolorowe pędzle
  2020-05-25
  • Rząd w rozporządzeniu wydłużył prawo do zasiłku rodziców dzieci do lat 8, o ile nie chcą ich posyłać do żłobków i przedszkoli
  • Ale Tarcza Antykryzysowa 3.0, która jest ustawą, uzależniła prawo do zasiłku od tego, czy żłobek lub przedszkole działa
  • Ustawa ma pierwszeństwo przed rozporządzeniem – przepisy trzeba pilnie poprawić, bo od dziś ludzie tracą prawo do pomocy państwa. RPO zwracał na to uwagę wcześniej, bezskutecznie
 • Rower przypięty do słupa, niebieska ściana
  2020-05-25

  Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu administracyjnym z odwołania obywatela od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, który wymierzył 10 000 zł kary za niezastosowanie się 12 kwietnia do zakazu korzystania z terenów zielonych w związku ze stanem epidemii koronawirusa.

  RPO wnosi o jej uchylenie kary i umorzenie postępowania.

 • Mikrofon na ciemnym tle
  2020-05-25

  - Uprzejmie proszę o przedstawienie informacji dotyczących przebiegu interwencji wobec rowerzystki – pisze RPO do komendanta stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja.

  Chodzi o sprawę kobiety, którą policjanci zatrzymali pod radiową „Trójką” przy Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie. Jak wynika z przekazów medialnych kobieta miała na rowerze transparenty, poza tym nie robiła nic, co zwracałoby uwagę. Odmówiła podania funkcjonariuszom swoich danych i miało się to stać podstawą do zatrzymania.

 • Kołowy witraż z postaciami ludzi i geometrycznymi symbolami
  2020-05-25
  • Członkini niezarejestrowanego w Polsce związku wyznaniowego napisała do RPO, że państwo ograniczyło jej wolność religijną.
  • Przepisy dotyczące koronawirusa pozwalają na praktyki w kościołach.
  • Nie przewidują sytuacji, gdy spotkanie religijne odbywa się gdzie indziej.
 • Widok bramy Ośrodka w Gostyninie
  2020-05-25
  • RPO przekazuje dyrektorowi Ośrodka w Gostyninie Ryszardowi Wardeńskiemu rady, jakie przekazali eksperci-psychologowie, prawnicy i wirusolodzy na spotkaniu online w Biurze RPO 14 maja
  • Mimo zaproszenia dyr. Wardeński nie wziął w nim udziału.
 • Odważniki
  2020-05-25
  • Przepisy podatku od nieruchomości są nieprecyzyjne – nie zawsze jest jasne, kto ma zapłacić ten podatek, kiedy ziemia należy do obywatela, ale użytkuje ją przedsiębiorca.
  • RPO pokazuje na przykładach, w jaki sposób źle użyte lub nieprawidłowo interpretowane słowa w ustawie krzywdzą ludzi: rolnicy, którym odebrano prawo do korzystania z własnej ziemi, muszą za nią płacić… wyższy podatek od nieruchomości. Bo ten, kto naprawdę na ich ziemi zarabia, nie mieści się w kategoriach opisanych przez prawo podatkowe.
  • RPO prosi Ministra Finansów o interwencję.
 • zielona plansza z białymi symbolami i i napisem "najczęściej zadawane pytania"
  2020-05-24

  Skarga salowych na obniżkę wynagrodzenia, jak załatwić sprawę w ZUS bez maseczki, czy DPS dla mojej mamy jest bez zakażeń, jak dostać paszport, czy to prawda, że urlopy będą teraz przymusowe?