Godło RP

Kronika

np.: 20/01/2019
np.: 20/01/2019
Drukarka komputerowa na tle jasnego okna
2013-01-09

Senatorowie wystąpili z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o petycjach. Problem braku właściwej regulacji ustawowej prawa do petycji sygnalizował wielokrotnie w wystąpieniach Rzecznik Praw Obywatelskich.

2013-01-08

 

Trybunał Konstytucyjny uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący braku ustawowych regulacji przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych i orzekł, że kwestionowany przepis ustawy o systemie oświaty jest niezgodny z Konstytucją.

2013-01-03

 

2012-12-24

 

Ryszard Czerniawski, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich przyjął Panią Elmirę Suleymanovą, Ombudsmana Azerbejdżanu, która przebywa w Polsce z wizytą roboczą. Omówiono możliwości współpracy wielostronnej w 2013 r., m.in. w ramach programu Partnerstwa Wschodniego Ombudsmanów oraz kwestie bieżącej działalności w ramach OPCAT i równego traktowania.

zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny
2012-12-20

 

Informacja na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie waloryzacji kwotowej świadczeń emerytalno-rentowych w 2012 roku, wyroku Trybunału dotyczącego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz o uchwale Sądu Najwyższego w odpowiedzi na pytanie prawne RPO.

Pole po zbiorach
2012-12-18

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą rozstrzygnięcia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w której Agencja odmówiła wnioskodawcy przyznania pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Sąd przychylił się do interpretacji Rzecznika. 

2012-12-17

 

W siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie z grupą byłych więźniów obozu Mauthausen-Gusen. Prof. Irena Lipowicz została uhonorowana za wyjątkowe osiągnięcia w pracy na rzecz obrony praw człowieka i wolności obywatelskich statuetką Temidy - Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen.

2012-12-14

 

Rada Społeczna przy Rzeczniku Praw Obywatelskich dyskutowała na temat najnowszej serii wydawniczej RPO - trzech Monografii poświęconych tematyce osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i cudzoziemców, podsumowujących działalność Komisji Ekspertów przy Rzeczniku. Przedmiotem rozmów były również priorytety działalności RPO w drugiej połowie kadencji. 

2012-12-11

 

Grzegorz Matejczuk z Biura RPO wziął udział w konferencji pt. “Nie tylko leki – Kompleksowa opieka w chorobach rzadkich jako wyzwanie systemowe” zorganizowanej na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W swoim wystąpieniu przedstawił wybrane aspekty działalności RPO na rzecz praw pacjentów. 

2012-12-07

 

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz spotkała się z Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomirem Nowakiem. Rozmowy dotyczyły m.in. uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego, problemów z elektronicznym systemem poboru opłat viaTOLL oraz umożliwienia osobom z niepełnosprawnością korzystania z transportu kolejowego.

2012-12-05

 

Grzegorz Matejczuk z Biura RPO wziął udział w konferencji pt. "Akcja Kornelia – przykład zaangażowania osadzonych w pomoc osobom potrzebującym", która odbyła się w Zakładzie Karnym w Kluczborku. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o działaniach RPO na rzecz realizacji ochrony zdrowia i pomocy dla dzieci przewlekle chorych oraz o zagadnieniach związanych ze zbiórkami publicznymi.

Od 2012-12-04 do 2012-12-05

 

2012-12-03

 

Prof. Irena Lipowicz była gościem Tomasza Sekielskiego w Poranku Radia TOK FM. Rozmowa dotyczyła m.in. języka nienawiści, wizyty RPO w Białymstoku oraz działań prokuratury i sądów w sprawach przestępstw o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym.

2012-11-30

 

W Biurze RPO odbył się finał Konkursu Rzecznika Praw Obywatelskich „Prawo Ludzie Przypadki” Edycja 2012. Zwycięzcą został Miłosz Siuda, a II i III miejsce zdobyli: Michał Staszewski i Mariusz Jasionowski. Uczestnikami Konkursu byli studenci wydziałów prawa i administracji, którzy mieli za zadanie rozwiązać kazusy z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.

2012-11-29

 

"Monitoring i formy ochrony przestrzegania praw skazanych i tymczasowo aresztowanych" – to temat szkolenia dla studentów, członków Studenckiego Koła Penitencjarnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które odbyło się w Biurze RPO. Spotkanie prowadzili pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji i Zespołu Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.