Godło RP

Kronika

Data początkowa
np.: 26/06/2019
Data końcowa
np.: 26/06/2019
Ręka dziecka i dorosłego w geście "stworzenia świata"
2018-01-12
 • Konieczne jest wzmocnienie działań nadzorczych i kontrola organów administracji publicznej w zakresie skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Rzecznicy zwrócili się do Prezesa NIK o informacje o wynikach kontroli doraźnej w jednym z województw, która zidentyfikować miała ewentualne szczegółowe przyczyny niskiej skuteczności egzekucji należności alimentacyjnych. Rzecznicy poprosili też o rozważenie przeprowadzenia kontroli ogólnopolskiej
zdjęcie:kilkanaście osób siedzi przy białych stołach
2018-01-11

- Dzisiejsze spotkanie jest niezwykle ważne, ponieważ zbiega się w czasie z dziesiątą rocznicą powierzenia Rzecznikowi Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur – podkreśliła dr Justyna Jóźwiak z Biura RPO otwierając trzecie posiedzenie Komisji Ekspertów KMPT.

Grafika: cztery małe ptaszki
2018-01-11

Az 60 proc. byłych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych wchodzi w ponowny konflikt z prawem w ciągu 5 lat od opuszczenia MOW.  Tymczasem w przypadku opuszczających zakłady karne odsetek ten wynosi tylko 38 proc. – alarmuje NIK w opublikowanym właśnie raporcie o sytuacji w MOW.  Eksperci NIK współpracowali z Krajowym Mecjanizmem Prewencji Tortur RPO

zdjęcie: na podłodze siedzi kilkudziesięciu uczniów, przed nimi stoi mężczyzna w niebieskiej koszuli
2018-01-11

Ponad 200 uczniów Szkoły Podstawowej Bednarska w Warszawie spotkało się z rzecznikiem praw  obywatelskich Adamem Bodnarem.

Zielony nowoczesny budynek z filarami
2018-01-11

W szkole twojego dziecka doszło do zborowego gwałtu. Ktoś wskazał na twoje dziecko jako zamieszane w tę sprawę i w toku postępowania zostało umieszczone w schronisku dla nieletnich. Przebywało w nim ponad miesiąc. Okazało się jednak, że nic złego nie zrobiło. Jakie macie szanse na zadośćuczynienie za bezpodstawne pozbawienie wolności w schronisku?

 
Dwie obrączki w ksiączki na książce
2018-01-11
 • Zdarzają się sytuacje, że mimo braku przeszkód formalnych, do zawarcia małżeństwa przez osadzonego nie dochodzi. Np. gdy narzeczeni odbywają karę pozbawienia wolności w różnych jednostkach i administracja więzienna nie zgadza się na transport żadnego z nich.
 • Wiele problemów pojawia się także, gdy ślub ma się odbyć poza murami więzienia.
 • Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z prośbą o rozważenie wydania bardziej szczegółowych wytycznych jakie powinny zostać podjęte, aby umożliwić zawarcie związku małżeńskiego na terenie jednostki penitencjarnej lub poza nią.
Zaciśnięta pięść uderzająca w stół
2018-01-10
 • W ubiegłym roku RPO zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia każdej osobie zatrzymanej przez Policję lub inne służby uprawnione do zatrzymania, kontaktu z obrońcą już od samego początku zatrzymania.
 • Do dziś Ministerstwo nie odpowiedziało na wystąpienie RPO. Rzecznik interweniuje w tej sprawie u Prezesa Rady Ministrów.
Banknoty stuzłotowe
2018-01-10
 • Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że cudzoziemka, która jest ofiarą przemocy i z tej racji objęta jest ochroną uzupełniającą, ma prawo do świadczeń rodzinnych, pomimo, że jej mąż – sprawca przemocy nie przebywa na terenie Polski.

Banknoty stuzłotowe
2018-01-10
 • W 2016 roku media informowały, że blisko 30 tys. mieszkańców Warszawy będzie musiało zapłacić podatek od długów umorzonych im przez władze miasta. Chodziło m.in. o zaległości za niezapłacony czynsz za lokale komunalne.
 • Rzecznik interweniował w tej sprawie, a Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie, w wyniku którego należności za 2016 i 2017 rok zostały umorzone.
 • Od 1 stycznia 2018 r. w ustawie wskazano, że umorzone należności czynszowe są zwolnione od podatku.
Na zdjęciu Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich i Jolanta Florek z Biura RPO. Foto: Urząd Miasta w Poznaniu
2018-01-10

Gdzie

w Urzędzie Miasta Poznania
przy Placu Kolegiackim 17 (parter, sala nr 9)

co drugi miesiąc, w drugą środę, w godzinach 11.00 - 14.00