Godło RP

Kronika

np.: 23/02/2019
np.: 23/02/2019
Logo Amnesty International na żółtym tle
2019-02-14

„Jako rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar publicznie wyrażał wsparcie ofiarom łamania praw człowieka i domagał się, by sprawców łamania praw człowieka pociągać do odpowiedzialności. Regularnie wypowiadał się w sprawie fali nienawiści zalewającej Polskę i Europę.

Paleta z farbami
2019-02-14
 • Rząd pracuje nad projektem ustawy o statusie artysty – zapewnia RPO wicepremier Piotr Gliński
 • Celem jest m.in. rozwiązanie problemu ubezpieczeń społecznych i emerytur artystów
 • RPO zabiega w tej kwestii od ponad trzech lat, kiedy twórcy zaalarmowali go w czasie spotkań regionalnych Rzecznika
Dwa okna, w kamienicy, półotwarte
2019-02-14
 • Przez kilkanaście lat w Pułtusku obowiązywały zasady wynajmu lokali gminnych, niezgodne z ustawą o ochronie praw lokatorów
 • Osoba, która dwukrotnie odmówiła przyjęcia wskazanego lokalu, była skreślana z listy oczekujących. O lokal nie można się było starać, mając tytuł prawny do innego lokalu
 • Nieważność zaskarżonych przez RPO postanowień uchwały Rady Miejskiej Pułtuska stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Stary telewizor na tle tapety w biało-niebieskie pasy
2019-02-14
 • TVP Info zdyskredytowała dr. hab. Rafała Pankowskiego, współzałożyciela Stowarzyszenia „Nigdy więcej”, które przeciwdziała nienawiści rasowej, ksenofobii i innym formom nietolerancji
 • RPO poprosił przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zbadanie sprawy
Kolorowe kable
2019-02-13
 • Tajemnica tłumaczy w postępowaniu karnym jest niewystarczająco chroniona - wskazuje RPO
 • Nie ma prawnego zakazu przesłuchiwania tłumacza co do treści np. rozmowy obrońcy z oskarżonym czy rozmowy dziennikarskiej
 • Przesłuchanie tłumacza może zatem być sposbem obejścia zakazu ujawniania tajemnicy szczególnie chronionej przez prawo
Półki archiwum z dokumentami
2019-02-13
 • Osoba pomówiona o związki ze służbami specjalnymi PRL może w drodze tzw. autolustracji wystąpić do sądu o oczyszczenie z zarzutu
 • Sąd zwraca się wtedy do Instytutu Pamięci Narodowej o materiały sprawy i stanowisko co do prawdziwości oświadczenia lustracyjnego tej osoby
 • Nie ma jednak żadnego terminu, w którym IPN ma je złożyć. Jeszcze w 2007 r. zakwestionował to Trybunał Konstytucyjny
 • Oczekiwanie sądu na stanowisko może trwać miesiącami, a w tym czasie osoba lustrowana pozostaje napiętnowana jako współpracownik służb PRL
Kamera
2019-02-12
 • Mieszkańców Krakowa zaniepokoił pomysł umieszczenia przez miasto 3500 kamer w dzielnicy Prądnik Czerwony, a docelowo - 100 000 kamer w całym mieście.
Dzienikarze i kamerzyści
2019-02-12
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko dziennikarza OKO.press niewpuszczonego do Sejmu oraz RPO
 • Stwierdził bezskuteczność czynności polegającej na odmowie wstępu na posiedzenie Sejmu.
Lecący samolot Boeing
2019-02-12
 • Jak będzie wyglądała ustawa realizująca wyrok TK sprzed roku, który dotyczył przede wszystkim właścicieli gruntów sąsiadujących z lotniskami, tam gdzie zostały utworzone tzw. obszary ograniczonego użytkowania?
Twarz młodego człowieka, częściowo w ciemnościach
2019-02-12
 • Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną było kilkadziesiąt razy hospitalizowane na oddziałach pediatrycznych i psychiatrycznych z powodu prób samobójczych i agresywnych zachowań
 • Sąd umieścił tę młodą osobę w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich, ale po skończeniu 18 lat zostanie ona automatycznie zwolniona z zakładu
 • Matka nie jest w stanie zapewnić jej odpowiedniej opieki. Z chwilą osiągnięcia pełnoletności system traci z pola widzenia osobę w kryzysie psychicznym, niezależnie od sytuacji
 • Rzecznik wnosi o szeroką międzyresortową dyskusję, jak systemowo rozwiązać ten problem