Godło RP

Kronika

np.: 19/06/2019
np.: 19/06/2019
mężczyzna przemawia do mikrofonu
Od 2019-05-10 do 2019-05-11
 • Karta Praw Podstawowych jest jednym z najważniejszych narzędzi ochrony praw podstawowych na poziomie regionalnym, jaki kiedykolwiek stworzono. Definiuje wartości, które nie podlegają negocjacjom.
 • Jesteśmy w „momencie  konstytucyjnym”, gdy pojawia się pytanie o uruchomienie instrumentów prawnych do tej pory traktowanych jako hipotetyczne – stawką jest ratowanie gwarancji praw i wolności dla wszystkich obywateli Unii przed zakusami poszczególnych rządów.
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma zasadniczą rolę we wzmacnianiu pozycji jednostki, w budowaniu wspólnoty obywateli a nie wspólnoty państw.
 • Zagrożenia dla nich sprawiają, że oto na naszych oczach kształtuje się federalny system ochrony praw podstawowych, uzupełniany przez systemy konstytucyjne państw członkowskich.
Posąg Temidy z wagą
2019-05-09
 • Pomimo zmian ministerialny projekt w dalszym ciągu charakteryzuje się nadmierną represyjnością
 • To kolejne uwagi RPO – pierwsze przedstawił w lutym
Pięciu mężczyzn i kobieta - paneliści debaty
2019-05-08

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar uczestniczył w debacie z cyklu „Przestrzeń do dyskusji” zorganizowanej przez Facebook oraz „Rzeczpospolitą”, dotyczącej wolności słowa i społeczeństwa obywatelskiego w internecie.

Biało-czerwona flaga ułożona z kawałków
2019-05-08
 • O wskazanie podstaw prawnych działania policji, która o godz. 6 rano wkroczyła do mieszkania kobiety podejrzewanej o to, że przetworzyła w tęczę aureolę Matki Boskiej Częstochowskiej, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zapytał 7 maja policję i prokuraturę.
Mężczyzna na mównicy, dwaj inni w prezydium, na ścianie slajd z literami EU i PL i rokiem 2019
2019-05-07

Polska stała się swoistym laboratorium dla Unii Europejskiej. Wydaje się, że procedura „rule of law” zapewnia przestrzeń do dialogu, ale nie jest wystarczająco skuteczna do zatrzymania negatywnych procesów, wynikających z braku praworządności – mówił RPO Adam Bodnar na Uniwersytecie Warszawskim, podczas wykładu dla absolwentów Szkoły Prawa Brytyjskiego.

Czarny ptak na bezlistnym drzewie
2019-05-07
 • Kobiety, które mieszkały w jednej celi z Agnieszką Pysz, nie dostały właściwej pomocy psychologicznej po jej śmierci
 • Agnieszka Pysz zmarła w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie, bo nie dostała na czas pomocy lekarskiej – mimo że współosadzone o to apelowały
 • RPO po raz kolejny występuje w tej prawie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Pomnik temidy - kobiety z zasłoniętymi oczami, która trzyma wagę i miecz
2019-05-06
 • Sędzia Alina Czubieniak uchyliła areszt 19-latkowi z niepełnosprawnością intelektualną, bo nie miał obrońcy ani w prokuraturze, ani w sądzie I instancji.
 • Nowo powołana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ukarała ją za to upomnieniem. Za skomentowanie tej decyzji sędzia Czubieniak ma zaś kolejne postępowanie sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego.
 • RPO ostrzegał, że takie działanie rzecznika dyscyplinarnego może prowadzić do nieuzasadnionego konstytucyjnie ograniczenia wolności słowa sędziów, ale Rzecznik Dyscyplinarny zapewnił go, że nie ma takiego zamiaru.
kalddanki i klucz
2019-05-06
 • Więzień, który dostaje przepustkę losową na pogrzeb bliskiej osoby, może się tuż przed wyjazdem dowiedzieć, że pojedzie tam nie tylko w konwoju, ale w odzieży więziennej i kajdankach.
 • Dziecko może trak zobaczyć ojca w kościele na I Komunii Św. , a leżąca w szpitalu żona – męża.
 • RPO podpowiada po raz kolejny, że warunki, na jakich więzień dostaje przepustkę losową, powinny być sprecyzowane od razu, w samej decyzji o zgodzie na przepustkę.
kalddanki i klucz
2019-05-06
 • Warto opracować podręcznika dla przedsiębiorców, który zbierałby podstawowe informacje przydatne na wypadek zatrzymania lub tymczasowego aresztowania.
 • Konieczne jest uwrażliwianie środowiska sędziowskiego na problem zbyt pochopnego szafowania tymczasowymi aresztowaniami.
 • Trzeba zwracać uwagę opinii publicznej nie tylko na spektakularne zatrzymania przedsiębiorców, ale na sytuacje, gdy po wielu miesiącach taka osoba zostaje zwolniona i oczyszczona.
Cela więzienna
2019-05-06
 • Do zabudowy pozostało w celach 666 kącików sanitarnych (z 1050 z poprzedniej informacji dla RPO).
 • Na 758 łaźni więziennych 78 nie ma przepierzeń wyodrębniających indywidualne stanowiska.