Godło RP

Kronika

np.: 18/01/2019
np.: 18/01/2019
Pies asystujący odpoczywa
2018-12-15

Czy prawa osób z niepełnosprawnościami są w pełni respektowane w sądach i prokuraturze? Co należałoby jeszcze zmienić i naprawić? Jaką rolę w tym zakresie mogą odegrać stowarzyszenia sędziowskie? RELACJA NA GORĄCO

Sala pełna ludzi, młoda kobieta robi relację na komórce
2018-12-15

Czy dotychczasowe instrumenty prawne okażą się do tego wystarczające? Czy zdążymy z odpowiedzią na główne pytania i wyzwania etyczne zanim nowe technologie rozwiną się do tego stopnia, że nie będziemy mogli już wiele zrobić? RELACJA NA ŻYWO

Ludzie na sali klaszczą
2018-12-15

Jaką role pełnią symbole w pokojowym manifestowaniu swoich przekonań? RELACJA NA GORĄCO

Ludzie na sali audytoryjnej
2018-12-15

Prawo dostępu do informacji publicznej staje się jednym z najważniejszych narzędzi w działaniach na rzecz ochrony praw człowieka oraz przeciwdziałania nadużyciom władzy. RELACJA NA GORĄCO

Ludzie na sali audytoryjnej
2018-12-15

Dyskusja nad wnioskami z raportu Agencji Praw Podstawowych UE dotyczącego zagrożeń dla działalności organizacji pozarządowych w Europie. RELACJA NA GORĄCO

Ludzie na widowni rozmawiają ze sobą, czerwone krzesła
2018-12-15

Warsztat organizowany przez Departament Tolerancji i Niedyskryminacji OSCE ODIHR. RELACJA NA GORĄCO

Ludzie na sali
2018-12-15

Jakie są współczesne metody zapewnienia większego bezpieczeństwa dziennikarzom, szczególnie tym, którzy narażeni są na szykanowanie ze względu na rodzaj wykonywanej pracy? RELACJA NA GORĄCO

Ludzie siedzą na podłodze, wśród nich rzecznik praw obywatelskich
2018-12-15

Jakie wnioski można wyciągnąć z kryzysu dotyczącego ustawy o IPN? RELACJA NA GORĄCO

Ludzie na sali
2018-12-15

W Polsce od wielu lat przeprowadza się proces informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Jaki jest rzeczywisty skutek tych reform? RELACJA NA GORĄCO

Pełna sala konferencyjna, zielone krzesla
2018-12-15

Refleksja nad aktualnym stanem przestrzegania praw osób LGBT, jak również dyskusja nad długoterminową strategią działalności osób związanych z ruchem LGBT. RELACJA NA GORĄCO

Kobieta i meżczyzna na widowni
2018-12-15

Pomysły i założenia programowe dwóch głównych organizacji sędziowskich oraz samorządów zawodowych dotyczące rzeczywistej reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. RELACJA NA GORĄCO

Troje panelistów i sześcian z nazwą panelu
2018-12-15

O międzynarodowych standardach monitorowania wyborów, a także doświadczeniach z obserwacji poprzednich wyborów w Polsce oraz w innych państwach. RELACJA NA GORĄCO

Ludzie na sali, mężczyzna stoi
2018-12-15

O metodach przeciwdziałania bezdomności – z perspektywy dużego, średniego i małego miasta. RELACJA NA GORĄCO

Publiczność na panelu, zielone krzesła
2018-12-15

Czy niedostatki instytucjonalne w zakresie edukacji seksualnej, mogą być skorygowane przez działalność pozarządową? Czy będzie to działanie wystarczające oraz powszechnie akceptowane? RELACJA NA GORĄCO

Ludzie na sali
2018-12-15

Na ile prokuratura jest obecnie gwarantem praworządności? RELACJA NA GORACO

Ludzie siedzą w kręgu
2018-12-15

Warsztat organizowany przez Zrozum Drugiego.pl oraz Nansen Dialog dla Pokoju. RELACJA NA GORACO 

Symboliczny rysunek człowieka na biało-czerwonym człowieka
2018-12-14

- Im więcej demokracji, tym mniej tortur – wskazywał prof. Zbigniew Lasocik podczas sesji „Polska jako państwo wolne od tortur”, która zakończyła pierwszy dzień II Kongresu Praw Obywatelskich. RELACJA NA GORĄCO

 
Ludzie oglądają komiks
2018-12-14

Czy w Polsce ruch #MeToo miał takie samo znaczenie jak w innych państwach demokratycznych? RELACJA NA GORĄCO

Prezentacja po angielsku na ekranie
2018-12-14

Eksperci i ekspertki OBWE przedstawią zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy policji i przedstawicieli administracji publicznej w zakresie monitorowania przebiegu demonstracji i innych zgromadzeń publicznych. RELACJA NA GORĄCO

Mężczyzna gestykuluje
2018-12-14

Czyli jak w praktyce wygląda sprawowanie władzy sądowniczej, jakimi zasadami się rządzi, jak respektuje się uprawnienia obu stron procesu. RELACJA NA GORĄCO

Dwaj mężczyźni w pierwszym rzędzie publiczności słuchają w skupieniu, zielone krzesła
2018-12-14

Jaki jest aktualny stan postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE?  RELACJA NA GORĄCO

Paneliści przy stole
2018-12-14

„Konieczność zagwarantowania niezależności biegłego najlepiej ilustruje historia kierowcy czerwonego seicento”. RELACJA NA GORĄCO

Komiks - rysunkowy odpowiednik relacji z panelu
2018-12-14

Dyskusja o demokracji w Polsce to nie tylko rozważania na temat systemu instytucjonalnego i zagrożeń dla niego. RELACJA NA GORĄCO

panelista gestykuluje
2018-12-14

Wpływ metod mierzenia skuteczności wymiaru sprawiedliwości na rzeczywiste jego reformowanie. RELACJA NA GORĄCO

Mężczyzna gestykuluje
2018-12-14

Jak ochrona środowiska wiąże się z prawami człowieka? RELACJA NA GORĄCO

Ludzie na sali
2018-12-14

Jak połączyć nauczanie historii z nauczaniem o prawach człowieka? Jak sprawić, że prawa człowieka będą dla młodzieży czymś zrozumiałym, a nie oddalonym i abstrakcyjnym? RELACJA NA GORĄCO

Uczestnicy panelu podnoszą ręce, czerwone krzesła
2018-12-14

Czy jesteśmy w stanie przekroczyć granice naszej „bańki internetowej”? Jak łączyć wiedzę specjalistyczną z uproszczoną komunikacją? RELACJA NA ŻYWO

Kobieta udziela wywiadu stacji TVN
2018-12-14

Celem panelu jest refleksja jak długo stan kryzysu konstytucyjnego może się utrzymywać oraz jakie ma on konsekwencje dla demokratycznego państwa prawnego. RELACJA NA GORĄCO

Paneliści na scenie
2018-12-14

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. RELACJA NA GORĄCO

Paneliści i widownia
2018-12-14

NAJWAŻNIEJSZA REKOMENDACJA rozmawiajmy na temat modelu wyboru sędziów w Polsce. RELACJA NA GORĄCO