Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Kronika

np.: 22/01/2018
np.: 22/01/2018
Data: 
2017-12-11
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), zatwierdził na posiedzeniu plenarnym  raport z wizytacji w Polsce, przeprowadzonej w dniach 11-22 maja 2017 r.

Informacje zebrane przez Komitet w związku z wizytacjami, jego sprawozdanie oraz konsultacje z zainteresowaną stroną mają charakter poufny. W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o złożenie wniosku o upublicznienie raportu.

Data: 
2017-12-09
Rysunki z napisami

- Gdyby był z nami Piotr Szczęsny, to wyszedłby z nadzieją co do przyszłości – zakończył I Kongres Praw Człowieka rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. - Dyskutujemy przez dwa dni, rozmawiamy o przyszłości. Nie może nam to przysłonić faktu łamania Konstytucji ustawami – i tego, co się dzieje w parlamencie i na ulicach. To są trudne chwile dla wszystkich. Teraz się rozchodzimy, ale tym, co się stało, zajmujemy się. Nadzieja umiera ostatnia.

Załączniki: 
Data: 
2017-12-09
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali

Genetyka idzie pod strzechy. Co z tego dla nas wynika? Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie

 

 
Data: 
2017-12-09
zdjęcie: mężczyzna siedzi na krzesle, mówi do mikrofonu i gestykuluje

-Jak rozmawiać o Konstytucji? Trzeba zejść z tonu i rozmawiać po prostu tak, by inni nas rozumieli. Przeczytaj relację z panelu

Data: 
2017-12-09
zdjęcie: kilkanaście osob siedzi na sali

„Jestem zaszczycony tym, że mogę państwu opowiedzieć o przypadkach tortur, z którym zetknąłem się podczas swojej pracy dziennikarskiej” - mówił red. Wojciech Bojanowski. Przeczytajcie relację z panelu. Nagranie  palenu dostępne

Data: 
2017-12-09
zdjęcie: kilka osób siedzi na sali

To rozmowa nie jest dokończona, ale zawieszam ją obyśmy częściej mogli się spotykać. Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie.

Data: 
2017-12-09
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali

Jakich? Prawo do życia wolnego od indoktrynacji. Przeczytajcie relację z panelu. Nagranie z panelu dostępne

Data: 
2017-12-09
Obrazki z napisami

Po wielu latach od prób wprowadzania rożnych zmian, także w postawach, w każdej dziedzinie dotyczącej praw człowieka i praw kobiet mamy bardzo dużo do zrobienia. Przeczytajcie relację z panelu

Data: 
2017-12-09
zdjęcie: kilka osób siedzi przy okrągłym stoliku

Chciałbym, byśmy patrzyli jako prawnicy i sędziowie na problem bezpośredniego stosowania Konstytucji bez aspektu politycznego. Takie powinno być prawnicze rozumowanie - sędzia Stanislaw Zabłocki. Relacja z panelu

Data: 
2017-12-09
Uczestnicy panelu

Ludzie bezdomni za granicą umierają, i to umierają w ogromnej samotności. Nie ma tam polskich działaczy, organizacji – nie ma pomocy adresowanej do bezdomnych w języku polskim, a język jest barierą często nie do przejścia.  Preczytajcie relacje z panelu. Dostępne nagranie panelu.

Data: 
2017-12-09
Sala warsztatowa. Kobieta stoi

Tortury wśród migrantów są często bezpośrednią przyczyną ich przymusowej migracji do Polski. Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie

Data: 
2017-12-09
zdjęcie: na pierwszym planie kobieta wykonuje rysunek na dużej planszy

Czy media nie przeceniają wiedzy odbiorcy w zakresie praw obywatelskich?  Czy odbiorcy nie żyją w przekonaniu, że łamanie praw obywatelskich przedstawiane w mediach ich o nie dotyczy? Przeczytajcie relację z panelu. Nagranie audio dostępne.

Data: 
2017-12-09
Mężczyzna w mundurze wojskowym

Żołnierz jest trudnym pacjentem. O czym byla mowa na panelu? Dostępne nagranie.

Data: 
2017-12-09
Rysunki z napisami

 „Wymiar sprawiedliwość to stajnia Augiasza, którą należy oczyścić” – powiedział w ostatnim wywiadzie desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki. To tego stwierdzenia nawiązywali uczestnicy panelu „Sądy - dłużnicy obywateli. Jakich zmian wymaga polski wymiar sprawiedliwości?”

Paneliści poszukiwali odpowiedzi na pytanie jakich zmian wymaga polski wymiar sprawiedliwości tak, aby lepiej służył zapewnieniu prawa obywatela do niezależnego  i niezawisłego sądu. Czy sądy to rzeczywiście stajnia Augiasza wymagająca oczyszczenia?

Do dyskusji zaprosiliśmy:

Data: 
2017-12-09
Ludzie rozmawiają

- Nie ma jednego podejścia chrześcijańskiego do praw człowieka, mimo to konstytucja z 1997 r. jest dokumentem, który nas łączy a nie dzieli – mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Przeczytaj relację z panelu. Nagranie panelu jest dostępne

Data: 
2017-12-09
Paneliści i słuchacze

„Kara pozbawienia wolności (...) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie jest niczym innym jak formą przemocy, którą przeżywają jako szczególny rodzaj torturowania". Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie

Data: 
2017-12-09
Ludzie na malej sali

Co jest niebezpieczne? To, że ludzie uwierzyloi, że migranci mogą stanowic zagrożenie. Przeczytajcie relację z panelu współorganizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Dostępne nagranie

Data: 
2017-12-09
Ludzie na sali

Istnieje ryzyko, że Polska się zestarzeje szybciej, nim zdąży się wzbogacić. Przeczytaj relację z panelu. Dostępne nagranie.

Data: 
2017-12-09
Paneliści

Dyrektywa policyjna – szansa dla obywateli czy legislacyjny pusty przebieg? Przeczytaj relację z panelu

Data: 
2017-12-09
Męzczyzna wstaje gestykulując

Gen. Adam Rapacki: Nigdy nie zbudujemy silnego państwa, gdy będziemy walczyć między sobą. Przeczytajcie relację z panelu

Data: 
2017-12-08
Rysunki z napisami

Współczesna demokracja młodych nie zauważa, nie kieruje do nich przekazu, nie zauważa, co dla nich ważne. Relacja z panelu. Dostępne nagranie panelu

 
Data: 
2017-12-08
zdjęcie: trzech starszych mężczyzn

Trzeba całej wioski, aby wychować dziecko. Trzeba też całej wioski, aby zapewnić godne życie osobie starszej. Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie z panelu

 
Data: 
2017-12-08
Rysunki z napisami

„Prawo człowieka to prawo, żeby być sobą. Janusz Korczak mówił, że  »dziecko nie dopiero będzie człowiekiem, ale już jest«. Powinniśmy pracować zgodnie z duchem tego cytatu”. Przeczytajcie relację z panelu

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: kilka osob siedzi na sali, jedna z kobiet stoi i mówi do mikrofonu

Europejska Konwencja Praw Człowieka  postrzegana jest często jako „Prawo ostatniej szansy". Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie z panelu

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: dwaj mężczyźni i jedna kobieta

„Czy dyskryminacja w dostępie do usług jest w Polsce zakazana?” – między innymi na to pytanie odpowiedzi szukali uczestnicy I Kongresu Praw Obywatelskich. Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: mężczyzna stoi przy ekranie i prezentuje dane

Debatę zakończyła konkluzja, że  nie ma godności (wolności) bez godnej pracy. Przeczytajcie relację z panelu

Data: 
2017-12-08
Rysunki z podpisani

„Rzecznicy powinni być jak ryczące lwy na rzecz niezależności, solidarności, wolności i praworządności”. Przeczytaj relację z panelu

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali

 „W dziedzinie medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami określonymi przez ustawę”. Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali, jedna z kobiet stoi przy mównicy

Jestem sama. Zdarzało mi się wyjeżdżać za miasto do lasu i krzyczeć z rozpaczy. Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie panelu.

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: kilka osób siedzi przy okrągłym stoliku, przed nimi kilkanaście osób

- Instytucja ubezwłasnowolnienia jest zła z punktu humanitarnego i z punktu widzenia całego systemu praw człowieka – wskazywał prof. Roman Wieruszewski. Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie

Strony