Godło RP

Kronika

np.: 16/02/2019
np.: 16/02/2019
Zielony nowoczesny budynek z filarami
2019-01-30
 • Zabezpieczenie roszczeń jako instytucja prawa cywilnego nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie osoby, wobec której trwa postępowanie o uznanie za stwarzającą zagrożenie
 • Uznał tak Sąd Najwyższy po zbadaniu pytania prawnego w sprawie możliwości stosowania takiego zabezpieczenia do ustawy regulującej tę kwestię 
 • Konstytucja pozwala pozbawiać człowieka wolności tylko na podstawie ustawy, a nie może być nią przepis o cywilnym zabezpieczeniu – podkreślał RPO w stanowisku dla SN
Zaciśnięta pięść uderzająca w stół
2019-01-30
 • Trzeba lepiej pomagać ofiarom przemocy. Sprawca przemocy musi natychmiast dostawać nakaz opuszczenia mieszkania, które dzieli z ofiarą
 • Definicja przemocy powinna obejmować wszelkie jej akty, także ekonomiczną
 • Państwo musi zapewnić ochronę również ofiarom jednorazowego aktu przemocy 
Widok z lotu ptaka na budynki w lesie
2019-01-30
 • Inny argument RPO to przeludnienie ośrodka; pacjenci mieszkają tam w 8-osobowych salach z piętrowymi łóżkami
 • Rzecznik kwestionuje też fakt, że obserwację - a w efekcie opinię co do umieszczenia tam danej osoby - będą podejmować lekarze w nim zatrudnieni
Blok mieszkalny z grafitti na ścianie
2019-01-30
 • Pani Elżbiecie odmówiono lokalu komunalnego, argumentując że jest właścicielką połowy domu - gdzie mieszka jej były mąż, który się nad nią znęcał - i dwóch nieruchomości rolnych
 • Władze dzielnicy Praga-Południe uznały, że może albo zamieszkać z byłym mężem, albo sprzedać ziemię i kupić sobie mieszkanie
 • Do skargi kobiety do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przyłączył się RPO, według którego sprawę zbadano bardzo pobieżnie
 • Sąd wniosek oddalił 11 grudnia 2018 r.
Drukarka komputerowa na tle jasnego okna
2019-01-29
 • Uczniowie dostali zadanie z WOS złożenia wniosków o dostęp do informacji publicznej. Złożyli ich siedem do policji, która uznała, że to dezorganizuje jej pracę
 • Według komendy zebranie danych wymagało dużego  nakładu pracy, z uszczerbkiem dla innych obowiązków funkcjonariuszy
 • Policja uznała, że szkoła lub też klasa mogła złożyć jeden wniosek o informację – chodziło o liczbę zabójstw na Mokotowie
Skórzana torba na ramię
2019-01-29
 • Uprawnienia pracowników ochrony do kontroli osób wchodzących do sądów wciąż nie są określone ustawowo 
 • Podstawą prawną tych działań są regulaminy sądów, a wymagają one zapisów ustawy, gdyż wiążą się z ograniczeniem konstytucyjnych praw i wolności
 • Od 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich upomina się o to u kolejnych ministrów sprawiedliwości - dostawał różne obietnice  
 • Wobec ustawicznego braku odpowiedzi od Ministra Sprawiedliwości, RPO zwrócił się o interwencję do premiera 
Dzieci i rodzice na wycieczce
2019-01-29
 • Przed pierwszym czytaniem projektu ustawy o świadczeniu dla rodziców czwórki dzieci RPO zwraca uwagę, że narusza ona prawa ojców
 • Uzależnia bowiem prawo ojca czwórki dzieci do świadczenia do tego, czy matka jego dzieci zmarła lub je porzuciła
 • Bez takiej rodzinnej tragedii ojciec, który poświęci się wychowaniu czwórki dzieci, wsparcia od państwa nie dostanie
 • Przepis taki może być uznany za niezgodny z konstytucyjną zasadą równości kobiet i mężczyzn - przestrzega Rzecznik
Pusta klatka filmowa
2019-01-29
 • Ekipa filmowa nie została wpuszczona do Sejmu, bo nie działała „z upoważnienia redakcji”
 • Jeśli tak stanowią sejmowe przepisy, to trzeba je zmienić – pisze RPO do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego
Wózek inwalidzki, ręka
2019-01-29
 • Wojewoda Pomorski nakazał Sopotowi zwrot ponad 800 tys. zł przekazanych opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnościami
 • Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje Ministrowi Rodziny na niekonstytucyjność podjętych w tym zakresie działań
Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2019-01-28
 • Próba wyproszenia z autobusu kobiety w burce, delegalizacja stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, dyskryminacja osób nieheteroseksualnych w szkołach 
 • Tymi sprawami zajmował się m.in. w 2018 r. Adam Lipiński, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania
 • Odpowiadając na wniosek RPO o podsumowanie działań w 2018 r., Adam Lipiński nie odniósł się do systemowej realizacji zasady równego traktowania w Polsce