Godło RP

Kronika

np.: 26/03/2019
np.: 26/03/2019
Osoby siedzą w sali
2019-03-09
 • Czy z mową nienawiści należy się pogodzić? Czy można okiełznać to zjawisko? I dokąd nas ono zaprowadzi?
 • Próbą odpowiedzi będzie cykl wykładów organizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Collegium Civitas o hejcie jako współczesnym języku komunikacji
 • Wszystkie wykłady są otwarte dla słuchaczy spoza uczelni
Osoba przemawia
2019-03-08

8 marca 2019 r. Global Compact Network Poland oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wraz z Partnerami Programu „Standard Etyki w Polsce” zorganizowali wydarzenie „Ring the Bell for Gender Equality”.

Punktualnie o 9.00 partnerzy i uczestnicy konferencji uderzyli w dzwon, aby zwrócić uwagę wspólnoty międzynarodowej na problem równości kobiet i mężczyzn.

Osoby siedzą w sali
2019-03-08

8 marca 2019 r. w Biurze RPO odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z Henryką Bochniarz, prezydentką Konfederacji Lewiatan.

Wyrażono zaniepokojenie spektakularnymi zatrzymaniami przez organy ścigania byłych szefów spółek, w tym Skarbu Państwa, oraz urzędników państwowych (np. z Komisji Nadzoru Finansowego).

Blok mieszkalny z grafitti na ścianie
2019-03-08
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność zasad wynajmowania lokali komunalnych w Pruszkowie z 2015 r.
 • Rada Miejska w 2015 r. pozbawiła m.in. prawa do najmu osoby mające tytuł prawny do innego lokalu, a za lokale powyżej 80m2 nakazała płacić czynsz ustalany w drodze przetargu
 • Zasady te zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich jako niezgodne z prawem
Jabłko z miarką krawiecką
2019-03-08
 • Osoby pozbawione wolności będą miały możliwość otrzymywania owoców i warzyw w ramach tzw. paczki żywnościowej
 • Firma obsługująca zamówienia twierdziła, że nie da się zrealizować zamówienia na paczkę z owocami i warzywami, bo nie sposób przewidzieć dokładnej ich wagi i ceny
 • O rozwiązanie problemu RPO wystąpił do Służby Więziennej
 • Dostał odpowiedź, że polecono wypracowanie odpowiedniej praktyki lub zmianę zasad sporządzania paczek - aby osadzeni mogli zamawiać warzywa i owoce, dostosowane do przechowywania w celach
Bukiet różowych i białych goździków
2019-03-08
 • Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich - organu ds. Równego Traktowania
 • Lista niezałatwionych spraw dla połowy mieszkańców naszego kraju, dla jego obywatelek, jest długa
 • Przedstawiamy ją w skrótowej formie, linki prowadzą do rozwinięć
 • O czym powinniśmy pamiętać, zwłaszcza dziś, ale także jutro i każdego następnego dnia?
Osoby siedzą w sali
2019-03-07
 • Grupa sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku gościła w Biurze RPO, gdzie zapoznała się z zagadnieniami mowy nienawiści
 • Niedawno 18 sędziów zadeklarowało udział w zajęciach szkolnych poświęconych konieczności zwalczania tego zjawiska
 • Spotkanie miało na celu przegląd bieżących problemów, zwrócenie uwagi na aktualne zagrożenia w internecie oraz poszukiwanie rekomendacji
Budynek
2019-03-07
 • Postępowanie karne przeciwko osobie zaczyna się, gdy postanowienie o zarzucie zostaje jej ogłoszone, a nie gdy tylko zostaje ono sporządzone 
 • Orzekł tak Sąd Najwyższy, który w konsekwencji uchylił skazanie obywatela za uszczuplenie podatku VAT, a sprawę umorzył z powodu przedawnienia    
 • SN uwzględnił kasację RPO, który wskazywał, że w tej sprawie nie mogło dojść do skazania
 • Dwa sądy zawyżyły bowiem karę grożącą podsądnemu i błędnie uznały, że postępowanie zaczyna się od sporządzenia zarzutu - przez co o 5 lat wydłużyły termin przedawnienia karalności
Bloki mieszkalne z lat 80.
2019-03-07
 • Członkowie spółdzielni mieszkaniowych, jak i osoby z prawem do lokali, muszą mieć ochronę prawną przed przerzucaniem na nich odpowiedzialności za długi spółdzielni – wskazuje RPO
 • W świetle orzecznictwa jest jednak niebezpieczeństwo obciążania hipotecznego nie tylko całej nieruchomości spółdzielni, ale także poszczególnych lokali stanowiących odrębną własność  
 • Rzecznik pyta Ministra Inwestycji i Rozwoju, czy w tej sprawie zostaną podjęte odpowiednie działania legislacyjne dla ochrony praw obywateli
Sterta śmieci
2019-03-07
 • Gmin nie stać na samodzielne usuwanie składowisk odpadów, gdy uchyla się od tego ich posiadacz – a koszty sięgają nawet kilkudziesięciu mln zł
 • Pomoc finansowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest niewystarczająca   
 • Przez trzy lata  programu „Ochrona powierzchni ziemi” złożono tylko dwa wnioski o pożyczki na ten cel - oba zostały odrzucone
 • Rzecznik zwrócił się do NFOŚiGW o zmianę obecnych programów, tak by gminom zapewnić realne wsparcie