Godło RP

Kronika

np.: 17/02/2019
np.: 17/02/2019
Banknoty stuzłotowe
2019-01-24
 • Ludzie nadal skarżą się na długotrwałość postępowań o świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze, objęte przepisami UE o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Od 1 stycznia 2018 r. sprawy te przekazano wojewodom z uwagi na niewydolność samorządów województw
 • Nie usunęło to jednak wcześniejszych zaległości

 

Dymiące kominy fabryczne
Od 2019-01-24 do 2019-01-25

- Przy okazji szczytu COP-24 w Katowicach spotkałem się z aktywistami działającymi na Śląsku i w Zagłębiu na rzecz ochrony środowiska. Zobowiązałem się wtedy przyjechać do nich na miejsce – do Dąbrowy Górniczej, Mikołowa i Łazisk Górnych.

Odważniki
2019-01-24
 • Obywatele skarżą się na opodatkowanie odsetek za opóźnienie wypłaty, gdy należność główna jest zwolniona z podatku
 • Chodzi np. o dzieci, którym przez lata nie wypłacano alimentów czy też ofiary wypadków komunikacyjnych
 • W efekcie takie osoby ponoszą negatywne konsekwencje nieterminowej wypłatą należności zasądzonych na ich rzecz
 • Opodatkowanie odsetek od świadczeń zwolnionych z podatku ze względów społecznych nie ma żadnego uzasadnienia - wskazuje RPO
2019-01-24

W związku ze złożoną skargą indywidualną RPO odnotowuje, że debata publiczna dotycząca zagadnienia jawności płac osób zatrudnionych w Narodowym Banku Polskim przybiera czasami emocjonalny i niemerytoryczny charakter.

Budynek z napisem "bank"
2019-01-24
 • Ponad 9 tys. osób czuje się poszkodowanych w aferze spółki Getback S.A. Ich straty szacowane są na 2,3 mld zł
 • Skarżą się na brak realnej pomocy ze strony państwa, a zwłaszcza - gwarancji odzyskania środków finansowych
 • RPO pyta przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, czy działania  KNF służą ochronie interesów poszkodowanych i czy powoła specjalny zespół w sprawie
 • Rzecznik chce też wiedzieć, jakiego wsparcia poszkodowanym udziela Rzecznik Finansowy
Drzewo w bardzo ciemnej, brązowej mgle
2019-01-23
 • Migranci, wyznawcy islamu, przedstawiciele niektórych mniejszości narodowych i etnicznych, osoby LGBT i - coraz częściej - politycy oraz działacze organizacji społeczeństwa obywatelskiego – to ich ochrona przed przestępstwami motywowanymi nienawiścią budzi dziś w Polsce największe wątpliwości
 • Dlaczego? Bo w tych sprawach prokuratura często odmawia wszczęcia postępowania, umarza je albo prowadzi w sposób długotrwały bez zrozumiałego powodu. Takie są wnioski z monitoringu prowadzonego przez RPO
 • Skutki? W ten sposób organy ścigania przyczyniają się do tworzenia wizji społeczeństwa, w której propagowanie faszyzmu, ideologii rasistowskiej czy szerzenie nienawiści opartej na uprzedzeniach, uznawane jest za akceptowalne
Zielony nowoczesny budynek z filarami
2019-01-23
 • Sąd skazał oskarżonego o oszustwo bez zbadania, czy nie toczy się przeciw niemu sprawa o ten sam czyn - choć mógł to sprawdzić
 • Tymczasem wobec tego oskarżonego gdzie indziej trwało wszczęte wcześniej postępowanie karne o to samo przestępstwo
 • W takiej sytuacji prawo nakazuje umorzyć postępowanie wszczęte później, co nie nastąpiło 
 • Dlatego RPO złożył kasację w tej sprawie, którą uwzględnił Sad Najwyższy
Stary odbiornik telewizyjny
2019-01-23
 • O obsadzie kierowniczych stanowisk w TVP wciąż decyduje Rada Mediów Narodowych z pominięciem konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • Dzieje się tak mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2016 r. uznał za niekonstytucyjne pozbawienie KRRiT udziału w powoływaniu i odwoływaniu władz TVP i Polskiego Radia - na rzecz nowej instytucji, RMN
 • Rzecznik kolejny raz pyta wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego o nowelizację przepisów w związku z tym wyrokiem
 • Wcześniej minister zapowiadał, że odpowiednie rozwiązania powinny być gotowe do końca 2018 r.  
Smutny wyżeł
2019-01-23
 • Treningi psów ratowniczych, wykorzystywanych do poszukiwań osób zaginionych, muszą się odbywać w lasach, w górach, na łąkach
 • Chodzi o wyrobienie u psów odpowiednich odruchów, do czego wymagany jest ich trening bez użycia linki łączącej z przewodnikiem
 • Tymczasem Kodeks wykroczeń przewiduje odpowiedzialność za „puszczanie psa luzem w lesie”
 • Rzecznik wystąpił do Ministra Środowiska o odpowiednią zmianę przepisów
Odcisk palca
2019-01-23
 • Absolwenci mikrobiologii skarżą się, że nie mogą uzyskiwać uprawnień diagnosty laboratoryjnego
 • Budzi to poważne wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą wolności wyboru i wykonywania zawodu
 • Rzecznik zwrócił się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o podjęcie odpowiednich działań ustawodawczych