Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Kronika

np.: 20/04/2018
np.: 20/04/2018
Data: 
2018-01-19
zdjęcie: trzej mężczyźni i koebiat siedzą na krzesłach przed nimi stoją dwie kamery i siedzi kilka osób

19 stycznia 2018 r.  mija 25 lat  od momentu ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zwrócenie uwagi na znaczenie Konwencji to jeden z postulatów I Kongresu Praw Obywatelskich organizowanego przez RPO 8-9 grudnia 2017 r. Taka szczególna rocznica ratyfikowania Konwencji to dobry moment, by z nową energią podjąć się realizacji tego postulatu.

Data: 
2018-01-19
 • W przypadku niezaliczenia egzaminu na biegłego rewidenta, osoba która przystąpiła do egzaminu i ma wątpliwości, co do tego czy jej arkusz egzaminacyjny został poprawnie oceniony nie może skopiować swojej pracy. Wzory poprawnych rozwiązań nie są także dostępne publicznie.
 • Zdaniem RPO należałoby zmienić zasady procedury odwoławczej w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta.
Data: 
2018-01-18
grafika: mapa Polski z zaznaczonymi punkami, w lewym górnym rogu liczba: 1000
 • Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur działa już 10 lat.
 • W tym czasie eksperci KMPT przeprowadzili 1 000 wizytacji.
 • W Polsce jest ponad 2 500 miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności.

18 stycznia 2018 r. mija dokładnie 10 lat od kiedy Rada Ministrów powierzyła Rzecznikowi Praw Obywatelskich funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT).

Data: 
2018-01-18
zdjęcie: kilkaziesiąt osób siedzi na sali przed nimi stoi kobieta w ciemnej garsonce

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się uroczysta inauguracja roku szkoleniowego na aplikacji radcowskiej 2018. W wydarzeniu wzięła udział zastępczyni RPO dr Hanna Machińska.

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz podkreślał, że wykonywanie zawodu zaufania publicznego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Zaznaczył, że ukończenie studiów prawniczych jest tylko pierwszym etapem edukacji. Niezwykle ważną rolę odgrywa właśnie aplikacja. – Chcemy Państwa nauczyć, jak w profesjonalny sposób wykonywać zawód radcy prawnego – mówił Maciej Bobrowicz.

Data: 
2018-01-17
Grafika: trzy ptaszki: wykluwający się, opierzony i fruwający
 • W MEN prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące m. in. bezpłatnego dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół
 • MEN prosi Rzecznika o współpracę 
Data: 
2018-01-17
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali

Jakie korzyści czerpią lokalne wspólnoty z realizowania projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych? Czego uczy się administracja? Jakie problemy udaje się załatwić? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji w Biurze RPO, w czasie której przedstawiona została „Księga Dobrych Praktyk działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz obcokrajowców”.

Data: 
Od 2018-01-17 do 2018-02-21

Ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Polska wprowadziła do swojego porządku prawnego dyrektywy Unii Europejskiej. Nałożyła też na Rzecznika Praw Obywatelskich zadania organu ds. rownego traktowania. Jednym z zadan RPO jest więc  prowadzenie badań antydyskryminacyjnych.

Data: 
2018-01-16
 • Wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi powinna odpowiadać realnym kosztom odholowywania. Wiele miast wskazuje jednak maksymalne stawki.
 • RPO zaskarżył uchwałę Rady Miasta Lublin w tej sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację Rzecznikowi.
Data: 
2018-01-16
Grafika z tekstem na niebieskim tle
 • W czasach PRL władze zachęcały ludzi do oszczędzania na mieszkanie na tzw. książeczkach mieszkaniowych. Po uskładaniu wkładu na mieszkanie spółdzielcze właściciel książeczki mógł liczyć na dodatkową premię – tzw. gwarancyjną.
 • System zawalił się jednak w kryzysie gospodarczym lat 70. i 80. Wkład zgromadzony na książeczce nie starczał już na mieszkanie. W III RP można już było jednak dzięki książeczce sfinansować część wydatków np. na wykup mieszkania czy wymianę okien.
Data: 
2018-01-15
Grafika: budynek i ludzie
 • Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi czterech osób, którym Prezydent RP odmówił powołania na sędziów.

 • Powołanie sędziego nie stanowi sprawy administracyjnej – stwierdził NSA w uzasadnieniu postanowienia.

 • Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do tego postępowania.

Data: 
2018-01-15
Grafika: sylwetka ludzka

9 stycznia 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie López Ribalda przeciwko Hiszpanii (skarga nr 1874/13)

Stan faktyczny

Skarżące były kasjerkami w sieci supermarketów w Hiszpanii. Sprawa dotyczyła ukrytego monitoringu wideo pracowników w hiszpańskiej sieci supermarketów z uwagi na podejrzenie kradzieży.

Data: 
2018-01-15
Grafika: okulary i książki
 • Zdaniem RPO definicja „młodego naukowca”– może mieć charakter dyskryminujący ze względu na zamieszczone w nim kryterium wieku.
 • Zamiast wskazywać określony wiek – 35 lat, lepiej byłoby zastosować kryterium wskazane w ustawie o Narodowym Centrum Nauki w której  zdefiniowano „osobę rozpoczynającą karierę naukową.”
Data: 
2018-01-15
Grafika:banknot ze skrzydełkami
 • Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zarekomendowała propozycję budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich na 2018 r. w wysokości 39,4 mln zł.
 • Rzecznik przedstawił projekt budżetu opiewający na ponad 42,6 mln zł. W toku prac w Sejmie środki te zostały zmniejszone o ok. 3,2 mln zł. 
Data: 
2018-01-15
 • Eksperci od dawna podkreślają, że konieczne jest wzmocnienie działań nadzorczych i kontrola organów administracji publicznej w zakresie skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Rzecznicy praw obywatelskich i praw dziecka zwrócili się do Prezesa NIK o przekazanie informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli doraźnej w jednym z województw, która zidentyfikować miała przyczyny niskiej skuteczności egzekucji należności alimentacyjnych.
Data: 
2018-01-12
zdjęcie: mężczyzna w garniturze mówi do mikrofonu

Wybitny polski prawnik, naukowiec, polityk.

Współtwórca polskiej Konstytucji.

Człowiek niezwykłej pracowitości i odwagi, znakomity nauczyciel akademicki.

Wychowawca kilku pokoleń działaczy na rzecz praw człowieka.

W latach 1980-1989 był członkiem "Solidarności" i aktywnie uczestniczył w jej inicjatywach zmierzających do liberalizacji prawa i demokratyzacji systemu politycznego. Był też współzałożycielem Komitetu Helsińskiego w Polsce. Publikował w prasie drugiego obiegu teksty dotyczące problematyki prawnej.

Data: 
2018-01-11
zdjęcie:kilkanaście osób siedzi przy białych stołach

- Dzisiejsze spotkanie jest niezwykle ważne, ponieważ zbiega się w czasie z dziesiątą rocznicą powierzenia Rzecznikowi Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur – podkreśliła dr Justyna Jóźwiak z Biura RPO otwierając trzecie posiedzenie Komisji Ekspertów KMPT.

Podczas spotkania rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wręczył powołania nowym członkom Komisji. Do grona ekspertów KMPT dołączyli dr hab. Witold Klaus, mec. Piotr Sendecki oraz prof. Mirosław Wyrzykowski.

Data: 
2018-01-11
grafika: na szarym tle karetka pogotowia z czerwonym krzyżem
 • Część lekarzy zdecydowała się wypowiedzieć tzw. klauzulę op-out pozwalającą na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Niewystarczająca obsada lekarska może prowadzić do zamknięcia niektórych oddziałów.
 • Rzecznik od dawna alarmował, że nierozwiązany problem czasu pracy lekarzy stanowi zagrożenie zarówno dla pacjentów, jak i dla samych medyków – w ubiegłym roku dwoje lekarzy zmarło w trakcie wielogodzinnego dyżuru.
Data: 
2018-01-11
Grafika: cztery małe ptaszki

Az 60 proc. byłych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych wchodzi w ponowny konflikt z prawem w ciągu 5 lat od opuszczenia MOW.  Tymczasem w przypadku opuszczających zakłady karne odsetek ten wynosi tylko 38 proc. – alarmuje NIK w opublikowanym właśnie raporcie o sytuacji w MOW

Data: 
2018-01-11
zdjęcie: na podłodze siedzi kilkudziesięciu uczniów, przed nimi stoi mężczyzna w niebieskiej koszuli

Ponad 200 uczniów Szkoły Podstawowej Bednarska w Warszawie spotkało się z rzecznikiem praw  obywatelskich Adamem Bodnarem.

Rozmowa dotyczyła zasad działania i kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich, praw człowieka i obywatela oraz Konstytucji RP. Uczniowie zadawali wiele pytań o sprawy, którymi zajmuje się RPO. Dopytywali także o kwestie związane z prawami, które powinny być przestrzegane w szkole.

Data: 
2018-01-11
Grafika:banknot ze skrzydełkami

W szkole twojego dziecka doszło do zborowego gwałtu. Ktoś wskazał na twoje dziecko jako zamieszane w tę sprawę i w toku postępowania zostało umieszczone w schronisku dla nieletnich. Przebywało w nim ponad miesiąc. Okazało się jednak, że nic złego nie zrobiło. Jakie macie szanse na zadośćuczynienie za bezpodstawne pozbawienie wolności w schronisku?

Data: 
2018-01-11
 • Zdarzają się sytuacje, że mimo braku przeszkód formalnych, do zawarcia małżeństwa przez osadzonego nie dochodzi. Np. gdy narzeczeni odbywają karę pozbawienia wolności w różnych jednostkach i administracja więzienna nie zgadza się na transport żadnego z nich.
 • Wiele problemów pojawia się także, gdy ślub ma się odbyć poza murami więzienia.
Data: 
2018-01-10
 • W ubiegłym roku RPO zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia każdej osobie zatrzymanej przez Policję lub inne służby uprawnione do zatrzymania, kontaktu z obrońcą już od samego początku zatrzymania.
 • Do dziś Ministerstwo nie odpowiedziało na wystąpienie RPO. Rzecznik interweniuje w tej sprawie u Prezesa Rady Ministrów.
Data: 
2018-01-10
Grafika:banknot ze skrzydełkami
 • Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że cudzoziemka, która jest ofiarą przemocy i z tej racji objęta jest ochroną uzupełniającą, ma prawo do świadczeń rodzinnych, pomimo, że jej mąż – sprawca przemocy nie przebywa na terenie Polski.

Kobieta musiała uciekać z dziećmi ze swojego kraju przed znęcającym się nad rodziną mężem. Państwo polskie udzieliło im ochrony uzupełniającej uznając, że powrót cudzoziemki do kraju pochodzenia narazi ją na rzeczywiste ryzyko nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Data: 
2018-01-10
Grafika:banknot ze skrzydełkami
 • W 2016 roku media informowały, że blisko 30 tys. mieszkańców Warszawy będzie musiało zapłacić podatek od długów umorzonych im przez władze miasta. Chodziło m.in. o zaległości za niezapłacony czynsz za lokale komunalne.
 • Rzecznik interweniował w tej sprawie, a Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie, w wyniku którego należności za 2016 i 2017 rok zostały umorzone.
 • Od 1 stycznia 2018 r. w ustawie wskazano, że umorzone należności czynszowe są zwolnione od podatku.
Data: 
2018-01-10
Na zdjęciu Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich i Jolanta Florek z Biura RPO. Foto: Urząd Miasta w Poznaniu

Gdzie

w Urzędzie Miasta Poznania
przy Placu Kolegiackim 17 (parter, sala nr 9)

co drugi miesiąc, w drugą środę, w godzinach 11.00 - 14.00

 • Dni przyjęć w 2018 r.: 10 stycznia, 14 marca, 9 maja, 11 lipca, 12 września, 14 listopada

 

Data: 
2018-01-10
Grafika: symbole różnych srodków masowej komunikacji
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ukarała TVN24 1,5 mln zł kary za sposób relacjonowania protestów pod Sejmem 16 grudnia 2016 r. Stacja nie zgadza się z decyzją i podnosi, że zapadła ona na podstawie błędnych przesłanek. Sprawę może ocenić sąd.
 • RPO przypomina jednak, że Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma prawne podstawy do samodzielnego uchylenia decyzji Rady.
 • Przewodniczący KRRiT może zmienić decyzję tym bardziej, że głównym konstytucyjnym zadaniem – i sensem istnienia Rady - jest stanie na straży wolności słowa – przypomina RPO
Data: 
2018-01-10
Grafika: człowiek za biurkiem
 • Czy tajemnica zawodowa doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów zostanie ograniczona? Ministerstwo Finansów odpowiada na wątpliwości RPO.

Aktualnie Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie przepisów zobowiązujących doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów do udzielania fiskusowi informacji o podejrzanych schematach optymalizacyjnych swoich klientów.

Data: 
2018-01-10
Grafika: ludzie i instytucja na pomarańczowym tle
 • Minister Sprawiedliwości odpowiedział na wystąpienie RPO w sprawie wątpliwości dotyczących nadużywania elektronicznego postępowania upominawczego (EPU) do dochodzenia należności od konsumentów.
 • Wskazał, że opracowywane są zmiany w procedurze cywilnej, które mają obejmować również EPU.
Data: 
2018-01-10
Grafika:banknot ze skrzydełkami
 • Pani Katarzyna nabyła spadek po zmarłym ojcu. Gdyby w ustawowym terminie 6 miesięcy złożyła zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy, jako osoba najbliższa zmarłemu zwolniona byłaby z podatku. Nie dopełniła tego obowiązku z uwagi na swój stan zdrowia.
 • Naliczony podatek przekraczał jej możliwości finansowe. Pani Katarzyna poprosiła więc o umorzenie zaległości powołując się na swoją trudną sytuację finansową i życiową. Fiskus ulgi odmówił.
 • Po interwencji RPO pani Katarzynie umorzono podatek z odsetkami.
Data: 
2018-01-09
 • Mobbing i molestowanie w służbach mundurowych to problem, o którym coraz głośniej się mówi.
 • Rzecznik od dawna zwracał uwagę na ten problem szefom wszystkich formacji.
 • Zebrane przez RPO regulacje, wskazówki, dobre praktyki oraz materiały źródłowe umożliwią poszczególnym służbom wypracowanie skutecznych polityk antydyskryminacyjnych.

Strony