Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Kronika

np.: 20/01/2018
np.: 20/01/2018
Data: 
2017-10-23
Dwaj mężczyźni przy stole, jeden notuje

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. niezależności sędziów Diego Garcia-Sayán spotkał się 23 października z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem.

Celem misji jest ocena wpływu kryzysu konstytucyjnego na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz skutków nowelizacji ustawy o sądach powszechnych i planowanych zmian w ustawach o Sądzie Najwższym i KRS na niezależność sądownictwa.

Diego Garcii Sayanowi towarzyszy Stefano Sensi  z Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

Data: 
2017-10-23
Spotkanie Koalicji Równych Szans

- Mógłbym długo opowiadać o naszych działaniach dotyczących równego traktowania. To praca wielu zespołów, wielu zaangażowanych osób w Biurze – mówił rzecznik praw obywatelskich podczas spotkania z przedstawicielami Koalicji Równych Szans.

Niestety podejmowanie takich działań wiąże się z określonymi konsekwencjami – jedną z nich jest np. hejt, który dotyka instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data: 
2017-10-23
Grafika: sylwetka ludzka

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie wątpliwości, które pojawiły się w związku z rozbieżnymi orzeczeniami sądów administracyjnych w zakresie aktualizacji danych osobowych w księgach kościelnych oraz powiązanych z tym kompetencji GIODO.

Data: 
2017-10-23
Adam Bodnar, Marek Michalak, Mikołaj Pawlak, Włodzimierz Paszyński, Monika Sajkowska

„Brakuje w Polsce lepszego uregulowania statusu osoby pokrzywdzonej w sprawach nieletnich” – dr Adam Bodnar otworzył ogólnopolską Konferencję „Pomoc Dzieciom Ofiarom Przestępstw” organizowaną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Data: 
2017-10-23

W związku z przypadającym 29 października 2017 r. Światowym Dniem Chorych na Łuszczycę, Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Ministrowi Zdrowia uwagi zgłoszone przez organizacje społeczne działające na rzecz pacjentów dotkniętych tym schorzeniem. Wśród zgłaszanych tematów wyraźnie rysuje się podział na kwestie organizacyjno-prawne oraz społeczne.

Data: 
2017-10-23
Grafika: budynek i ludzie

Na tle jednej ze spraw Rzecznik Praw Obywatelskich powziął wątpliwości co do prawidłowości regulacji prawnej przyjętej w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

Zgodnie z przepisami w przydziale spraw nie uwzględnia się sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych nieobecnych w pracy z powodu choroby trwającej nieprzerwanie, co najmniej 7 dni kalendarzowych. Brakuje więc podstawy do nieuwzględniania w przydziale spraw orzeczników nieobecnych w pracy, co najmniej 7 dni kalendarzowych z innych usprawiedliwionych powodów.

Data: 
2017-10-23
Grafika: cztery małe ptaszki

Trybunał Konstytucyjny skierował do Sejmu postanowienie sygnalizacyjne zawierające uwagi na temat działań ustawodawczych zmierzających do wprowadzenia bardziej szczegółowej regulacji dotyczącej zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych. Trybunał podzielił pogląd Rzecznika, który przystąpił do skargi konstytucyjnej w tej sprawie, że przyznanie ustawowego uprawnienia przy równoczesnym braku określenia zasad jego realizacji prowadzi do zróżnicowania warunków zwrotu kosztów w poszczególnych gminach.

Data: 
2017-10-23

19 października 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Nawrot przeciwko Polsce (skarga nr 77850/12).

Data: 
2017-10-21

W dniu 21 października 2017 r. w Biurze  RPO  odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich  z przedstawicielami  lekarzy rezydentów.

Stronę lekarzy rezydentów reprezentowali: Krzysztof Hałabuz oraz Łukasz Jankowski.

Ze strony RPO w spotkaniu wzięli udział: rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, zastępczynie RPO: Hanna Machińska i Sylwia Spurek oraz Piotr Mierzejewski - dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, a także Ewa Osińska pracowniczka tego Zespołu.

Data: 
2017-10-21

O międzynarodowych mechanizmach monitorowania i egzekwowania praworządności oraz o roli sądów europejskich w ochronie praworządności i praw człowieka rozmawiali uczestnicy konferencji, która odbyła się 21 października w Warszawie. Organizatorem jest Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Debatę otworzył wykład dr. Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich. 

Data: 
2017-10-21

W dniach 21-22 października w Warszawie odbył się Kongres Świeckości, podczas którego można było wziąć udział w panelach dyskusyjnych i debatach dotyczących m.in. pojęcia świeckości, praw obywatelskich i instytucji państwowych w kontekście działania Kościoła katolickiego w Polsce. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar.

Data: 
2017-10-20
Napis na ścianie

W grudniu 2016 roku na posiedzeniu komisji ds. przeciwdziałania bezdomności przy RPO rzecznik Adam Bodnar zaproponował, by na temat problemów bezdomności rozmawiać lokalnie w poszczególnych województwach z udziałem przedstawicieli samorządu i organizacji działających na rzecz bezdomnych. 

Data: 
2017-10-20
Ludzie siedzą w kręgu

Na spotkanie w Częstochowie w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater przyszło 20 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Dzielenie pieniędzy na działania społeczne

Zdaniem jednego z uczestników spotkania pieniądze na działania społeczne dzielone są niesprawiedliwe, bo kilka organizacji przedstawia kilka podobnych projektów na tę samą kwotę i zgarnia całą pulę (pokazuje dokumenty). Jego zdaniem wygląda to na oszustwo.

Data: 
2017-10-20
Sala obrad rady miasta, na miejscach radnych uczniowie, kilka osób w prezydium

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się w Częstochowie z uczniami, którzy dzień wcześniej ukończyli kurs dla mediatorów rówieśniczych.

Kurs zorganizowany został w ramach częstochowskiego projektu „Strefa Empatii”. Brali w nim udział uczniowie z klas VII, którzy będą teraz działali na terenie szkoły rozwiązując konflikty i propagując posługiwanie się językiem porozumienia bez przemocy. 

- Kurs był ciężki, ale teraz będziemy w stanie pomóc, kiedy zobaczymy konflikt.

- Będę umiał pomóc.

- Było trudno, ale bardzo fajnie.

Data: 
2017-10-19
Mężczyzna w czerni mówi, ludzie słuchają

19 października wręczona została polska nagroda imienia Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (2002-2003).

Nagrodę w kategorii Osoba otrzymał Arcybiskup Alfons Nossol.

Laureatem Nagrody w kategorii Organizacja Pozarządowa została Fundacja Barzaniego (Barzani Charity Foundation-BCF). 

Uroczystość odbyła się w Krakowie w Willi Decjusza.

Data: 
2017-10-19
Grafika: dom na szarym tle

Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło się problemem uporządkowania sytuacji prawnej spółdzielczych budynków wielorodzinnych posadowionych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Rzecznik Praw Obywatelskich dopominał się o to od lat.

Data: 
2017-10-19

RPO zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu ponieważ do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływały skargi i sygnały od obywateli dotyczące problematyki finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych. Wskazywano w nich na wiele różnorodnych zagadnień, które budziły poważne zastrzeżenia wyborców.

Data: 
2017-10-19
Grafika: dom na szarym tle

Niemal od momentu uchwalenia, w dniu 20 lipca 2017 r., ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa spółdzielczego, do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi, dotyczące objętej nią problematyki. Ze skarg tych wynika przede wszystkim daleko idąca niepewność co do tego, w jaki sposób interpretować niejasne, bardzo ogólne i niespójne z całym systemem prawa spółdzielczego zapisy tej ustawy, i w jaki sposób stosować je w praktyce, skoro wiele regulacji nie zawiera jasnych wskazówek w tej kwestii.

Data: 
2017-10-19
Aula wykładowa pełna słuchaczy, mezczyzna na scenie

Bielska Akademia Techniczno-Humanistyczna podjęła apel Rzecznika Praw Obywatelskich o przeciwstawianie się narastającej fali agresji wobe studentów z zagranicy. Zorganizowała kampanię „Dyskryminacja-reakcja: Kalendarium Antydyskryminacyjne

Data: 
2017-10-18
Grafika: parasol i chmury, z których pada

Po dwóch latach oczekiwania TK wydał wyrok w sprawie K 27/15 dotyczącej ochrony przed "eksmisją na bruk" z mieszkań funkcjonariuszy służb mundurowych. W skrócie chodzi o to, że żona policjanta (będąca w ciąży i z dzieckiem) nie wyląduje na bruku, jeśli policjant ją nagle opuści i zostawi w mieszkaniu "resortowym". TK uznał przepisy za niezgodne z Konstytucją.

Data: 
2017-10-18
Ludzie siedzą w nowoczesnej auli uniwersyteckiej

To spotkanie jest po to, byśmy wyliczyli sobie konkretne problemy, którymi można się zająć i je poprawić – mówił Adam Bodnar.

Do Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej przyszło na spotkanie regionalne z rzecznikiem praw obywatelskich prawie 50 osób.

Data: 
2017-10-18

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał  odpowiedź od Ministra Zdrowia, w której stwierdza, że brak stosownych unormowań w ustawach regulujących wykonywanie zawodu farmaceuty, nie jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia o braku możliwości powoływania się przez farmaceutów na „klauzulę sumienia".

Data: 
2017-10-18
Mężczyzna bez marynarki mówi do uczniów

- Czy uczeń, który skończył 18 lat, ma przynosić usprawiedliwienia od rodziców? (RPO: Nie, odpowiada sam za siebie. Ale podlega regułom, jakie przyjęła społeczność szkolna. Pełnoletność nie zwalnia z regulaminu szkoły).

- Jak dziewczęta mają reagować na przypadki molestowania? (RPO: Molestowanie to jest przestępstwo. I trzeba o nim myśleć szerzej - to np. także seksualne komentarze, nie tylko bezpośrednie zaczepki).

Data: 
2017-10-17
Grafika: na pomarańczowym tle drzewo i malownicza droga

Wysłuchanie w sprawie Puszczy Białowieskiej, które miało dziś miejsce przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zbiegło się w czasie z rozpatrzeniem przez Naczelny Sąd Administracyjny skarg kasacyjnych od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Przypomnijmy, WSA odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na zatwierdzenie przez Ministra Środowiska tzw. planu urządzenia lasu, który umożliwiał drastyczne zwiększenie wycinki.

Data: 
2017-10-17
Zdjęcie  grupowe na sali obrad ciała przedstawicielskiego

- Esencją demokracji jest deliberacja – dyskutowanie, rozmawianie, analizowanie. To nie jest akt wykonywany raz na kilka lat, tak jak akt wyborczy. Proces ten trwa na bieżąco w różnych przestrzeniach. Sejmik Młodzieżowy jest taką przestrzenią. I dzięki temu może służyć całej wspólnocie samorządowej. Bo ta wspólnota to nie tylko dorośli - powiedział w debacie otwierającej w Katowicach prace Sejmiku Młodzieżowego RPO Adam Bodnar.

Młodzieżowy Sejmik został powołany przez Zarząd Województwa Śląskiego 16 sierpnia 2017 r.

Data: 
2017-10-17

W dniu 17.10.2017 r. odbyło się X Seminarium z cyklu „Środki zabezpieczające w psychiatrii” pt. „Potrzeby, zachcianki i prawa – jakoś życia a odpowiedzialność za zdrowie”.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Biura RPO: dr Hanna Machińska – Zastępczyni RPO,  Krzysztof Olkowicz - Główny Koordynator do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego, dr Ewa Dawidziuk, Justyna Lewandowska, Justyna Jóźwiak.

W trakcie seminarium omówiono zagadnienia:

Strony