Zawartość

Kronika

Liczba całkowita wyników: 6514
Data początkowa
np.: 14/04/2021
Data końcowa
np.: 14/04/2021
2021-04-14

Na posiedzeniu plenarnym Senatu RPO prof. Adam Bodnar przedstawił Informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2020 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.


2021-04-14, 2021-04-28

Uniwersytet w Gandawie uhonoruje dr. hab. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, nagrodą Chair Amnesty International. Co roku Uniwersytet w Gandawie przyznaje ją osobie, która wnosi szczególny wkład w prawa człowieka. Jak wskazano w uzasadnieniu, w ostatnich latach Adam Bodnar udowodnił, że jest nieugiętym obrońcą praworządności i praw człowieka w Polsce, gdzie sądownictwo, media i organizacje pozarządowe są spętane przez obecny rząd.


2021-04-14

Możliwe byłoby rozważenie obniżenia granicy wieku, uprawniającej ucznia do samodzielnego decydowania o uczestnictwie w lekcjach religii i etyki - uważa RPO. Dziś prawo takie art. 12 ustawy o systemie oświaty przyznaje tylko uczniom pełnoletnim


2021-04-14

Na brak obiektywności Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza wskazują liczne i skrajnie jednostronne ich wypowiedzi nt. reformy  wymiaru sprawiedliwości. Oboje, jako  posłowie partii rządzącej oraz członkowie KRS, uczestniczyli w pracach nad zmianami sądownictwa, w tym powołaniem nowych izb w  Sądzie Najwyższym i wskazaniem kandydatów do nich


2021-04-14

Zespół orzekającym domaga się przedstawienia dokumentów i orzeczeń medycznych, które trudno zgromadzić w pandemii. A bez tego żona dzwoniącego pana nie dostanie karty parkingowej. Co mają zrobić?


2021-04-14

Wielu przedsiębiorców, szczególnie z branży gastronomicznej, pyta, czy jest przewidywane wsparcie finansowe dla tego rodzaju działalności gospodarczej.


2021-04-14

Matka wraca do pracy po urlopie wychowawczym. Opiekowała się dzieckiem i nie ma niani. Pyta, czy może od razu przejść na dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz do kiedy przedłużono możliwość pobierania tego świadczenia.


2021-04-14

Ograniczenia w korzystaniu z usług żłobków i przedszkoli szczególnie mocno uderzają w kobiety, których życie zawodowe w większym stopniu cierpi z powodu  pandemii. Możliwość korzystania ze żłobków i przedszkoli jedynie dla wybranych grup społecznych skarżący uznają za przejaw nierównego traktowania obywateli przez państwo.


2021-04-13

Dokonanie koncentracji już teraz mogłoby udaremnić ewentualne wykonanie wyroku, jaki zapadnie w całej sprawie. Przedsiębiorca powinien powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek praw udziałowych z nabytych udziałów. Tylko takie całkowite powstrzymanie prowadzi do zapewnienia stronie (w tym przypadku - RPO) efektywnej realizacji prawa do sądu oraz egzekwowania praw ochrony konkurencji


2021-04-13

Obywatele skarżyli się RPO na praktykę sanepidu w Dzierżoniowie. Rozstrzygał o tym, czy ktoś może być zwolniony z kwarantanny w taki sposób, że nie dawało się tego zaskarżyć (bo Sanepid nie wydawał tu decyzji administracyjnych). RPO zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego, by przyjrzał się problemowi systemowo. Tymczasem GIS skierował pismo RPO po prostu do rozpatrzenia „zgodnie z właściwością” do dolnośląskiego Sanepidu, a ten przesłał do sanepidu w Dzierżoniowie, tak jakby to była skarga alb petycja od pojedynczej osoby. Na koniec dzierżoniowski sanepid uznał „skargę” RPO za „niezasadną”.


2021-04-13

W Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kobiety w ciąży mogły być narażone na zakażenie COVID-19. W Oddziale Klinicznym Położnictwa i Perinatologii dopuszczono bowiem możliwość pobytu pacjentek zakażonych i niezakażonych

Lekarze starali się jak najszybciej wypisywać pacjentki z trudnymi przypadkami, aby uniknąć zakażenia. Niektórych pacjentek nie udało się jednak już wypisać i musiały rodzić, a w tym samym czasie na oddział trafiały kolejne kobiety zakażone SARS-CoV-2


2021-04-13

W woj. mazowieckim 83% mieszkańców DPS i 63% pracowników zostało zaszczepionych. W prywatnych placówkach opieki: 84% mieszkańców i 66% pracowników. Większość otrzymała już dwie dawki szczepień. W samej Warszawie zaszczepiono zaś 85% mieszkańców DPS i 72% pensjonariuszy prywatnych placówek. W przypadku personelu szczepionkę przyjęło 74% załogi w DPS oraz 57% osób zatrudnionych w prywatnych placówkach opieki.


2021-04-13

Pan, który jest najemcą lokalu, słyszał o „zakazie eksmisji” w czasie epidemii. Pyta, czy wynajmujący może mu teraz wypowiedzieć umowę najmu.


2021-04-12

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała Bartłomieja Wróblewskiego (PiS) na Rzecznika Praw Obywatelskich VIII kadencji.

Posłowie negatywnie zaopiniowali kandydatury Sławomira Patyry i Piotra Ikonowicza.


2021-04-12
  • Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich  o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKIK w sprawie dokonania koncentracji – przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press

2021-04-12

Dzięki edukacji nt. praw zwierząt dzieci mogą się dowiedzieć, że odczuwają one ból i cierpienie, dlatego nie można ich krzywdzić. To także kwestia wychowywania najmłodszych w duchu odpowiedzialności i dbałości o dobrostan środowiska naturalnego. Wypowiedź ministra może być odbierana jako próba podważenia zasadności takich działań.


2021-04-12

Rzecznik Praw Dziecka nie przedstwił infomacji za rok 2018. Do dzisiaj nie wiemy, czym zajmował się urząd i jakie problemy w obszarze swojej działalności odnotował w tamtym czasie. Tymczasem, obywatele mają prawo do informacji o działaniach władzy publicznej zaś sam urząd RPD obliguje do tego ustawa. Rzecznik Praw Obywatelskich upomniał się o sprawozdanie RDP. Z uwagi jednak na brak odpowiedzi, zapytał o nie Kancelarię Sejmu.


2021-04-12

Interwencja w Głogowie stanowi kolejny przykład dysproporcji pomiędzy zachowaniem obywatelki, a podjętymi wobec niej działaniami ze strony Policji. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, Okrutnego i Poniżającego Traktowania, zespół ekspercki działający w ramach Biura RPO stanowczo podkreśla, że przejawy przemocy wobec osób biorących w protestach społecznych, prezentowane przez niektórych funkcjonariuszy Policji, powinny być traktowane jako niedopuszczalne zachowania, rzutujące w sposób negatywny na wizerunek całej formacji.


2021-04-12
  1. Pani jest na kwarantannie i właśnie otrzymała negatywny wynik testu na koronawirusa. Pyta czy już jest zwolniona z kwarantanny.
  2. Mąż Pani, która dzwoniła na infolinię, jest na izolacji (ma potwierdzony COVID). Pani natomiast przebywa na kwarantannie. Z Państwem mieszka jeszcze starsza osoba – mama Interesantki. Pani pyta co z jej mamą, która jest już zaszczepiona. Czy ona też ma być na kwarantannie?.
  3. Wiele osób pyta o nowe, obowiązujące od dnia 30 marca 2021 r. zasady kwarantanny. Dużo pytań dotyczyło również testu diagnostycznego, którego wynik należy uzyskać ,aby uniknąć kwarantanny w przypadku powrotu do Polski: męża z Niemiec, syna z Holandii, matki ze Szwecji?
  4. Wielu rodziców pyta o konieczność testowania dzieci, aby uniknąć kwarantanny granicznej - czy jest limit wieku zwalniający z tego obowiązku?

2021-04-12

Czy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa są możliwości działania w ramach agroturystyki?


2021-04-12

Pani jest w grupie osób uprawnionych do wysłania dziecka do przedszkola. Jednakże z uwagi na duże zachorowanie w placówce, chce zostać z dzieckiem w domu. Pani pyta czy ZUS może odmówić jej zasiłku opiekuńczego z uwagi na to, że mogła wysłać dziecko do przedszkola?


2021-04-10

W 11. rocznicę śmierci w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem pracownicy Biura RPO złożyli kwiaty na grobie rzecznika praw obywatelskich dr. Janusza Kochanowskiego


2021-04-09

W marcu 2021 r. zmieniono skład Trybunału Konstytucyjnego do zbadania konstytucyjności pełnienia przez RPO funkcji po upływie kadencji - Rafała Wojciechowskiego zastąpił Bartłomieja Sochański. Żaden przepis ustawy o TK nie uprawnia do dowolnej zmiany już wyznaczonego składu orzekającego - taka manipulacja składem sędziowskim jest bezprawna.

Dlatego Adam Bodnar wnosi o wyłączenie ze składu Julii Przyłębskiej z uwagi na jej działania świadczące o braku obiektywizmu i bezstronności.


2021-04-09

Dr hab. Adam Bodnar został uhonorowany zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. W laudacji wygłoszonej przez nadinsp. w st. spocz. Adama Rapackiego podkreślono, że medal został przyznany za szczególną odwagę i konsekwencję w zakresie ochrony praw obywatelskich oraz rządów prawa.


2021-04-09

Policja i służby specjalne mogą w bardzo szerokim zakresie i bez kontroli sprawdzać, z kim obywatel rozmawiał  przez komórkę, poznawać lokalizację telefonu czy spis połączeń internetowych. Służby sięgają po takie dane, bo jest to po prostu dla nich najprostsze i najwygodniejsze - a dana osoba nie jest o tym informowana. RPO wiele razy wskazywał, że powinno to być ograniczone tylko do najważniejszych przestępstw i być kontrolowane przez niezależny organ zanim służby sięgną po te dane.

RPO prosi premiera Mateusza Morawieckiego o zainicjowanie odpowiednich zmian legislacyjnych, aby wyważyć między potrzebą ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz ich prawem do prywatności.

 


2021-04-09

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar został zaproszony na przyszły tydzień do Senatu w celu przedstawienia Informacji rocznej RPO za 2020 r. Jeśli 12 kwietnia zapadnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności wydłużenia kadencji RPPO, nie będę mógł wziąc udziału w obradach Izby - napisał Adam Bodnar do marszalka Tomasza Grodzkiego


2021-04-09

Pan L. jest ścigany na Ukrainie za spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęły dwie osoby. Polskie sądy zgodziły się wydać go stronie ukraińskiej. RPO twierdzi jednak w kasacji do Sądu Najwyższego, że sprawa nie dostała odpowiednio zbadana. Pan L. powołuje się na swoje polskie pochodzenie a także na to, że jest na Ukrainie ofiarą politycznego prześladowania.


2021-04-09

Pan G. z miejscowości R. został przez sąd ukarany 200-zł grzywną za wyjście z domu bez powodu.


2021-04-09

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z dr. Markiem Prawdą, który zakończył swoja misję na stanowisku Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Przekazał mu wyrazy uznania i wdzięczności za jego dokonania oraz podziękował za owocną współpracę instytucji.

Dr hab. Adam Bodnar wręczył Panu Ambasadorowi także przygotowany uprzednio list.


2021-04-09

W Szkole Filmowej w Łodzi niedopuszczalne są - i nie będą tolerowane - zachowania, które noszą znamiona molestowania czy przemocowego traktowania studentów i studentek. Jej rektorka dr hab. Milenia Fiedler przedstawiła RPO opis działań w tej sprawie, które już podjęto oraz, które zamierza podjąć.