Zawartość

Krzysztof Kurowski z Biura RPO półfinalistą konkursu „Człowiek bez barier”

Data: 
2016-12-02
Położenie: 
 • Warszawa
  Polska
słowa kluczowe: 

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 14. gala konkursu „Człowiek bez barier”. W wydarzeniu wzięła udział zastępczyni RPO ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek. Wśród dwudziestu tegorocznych półfinalistów konkursu znalazł się dr Krzysztof Kurowski, który od 2012 roku pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Krzysztof Kurowski jest doktorem prawa, konstytucjonalistą, aktywnym członkiem organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole do spraw Równego Traktowania.

W Biurze RPO zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz monitorowaniem realizacji postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

W czerwcu 2016 r. reprezentował Rzecznika podczas rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie, w której Trybunał stwierdził niezgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie, w jakim ograniczają prawa osób ubezwłasnowolnionych umieszczonych w domach pomocy społecznej. Dr Kurowski jest osobą z dziecięcym porażeniem mózgowym.

 - Jest pierwszym prawnikiem ze znaczną niepełnosprawnością, który występował jako pełnomocnik w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, dzięki czemu nie tylko wygrał sprawę o fundamentalnym znaczeniu dla osób ubezwłasnowolnionych (kontrola sądowa umieszczania w DPS-ach), ale także udowodnił, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo pełnić kluczowe role w życiu publicznym – mówi o Krzysztofie Kurowskim dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania Anna Błaszczak-Banasiak.

Konkurs „Człowiek bez barier" po raz pierwszy został ogłoszony w 2003 r. z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Jego celem jest przede wszystkim chęć pokazania, że osoby z niepełnosprawnością odnoszą sukcesy, potrafią pokonywać swoje ograniczenia, przełamują stereotypy i uprzedzenia.

W tym roku tytuł „Człowieka bez barier” otrzymał Grzegorz Płonka – młody pianista, u którego w wieku czternastu lat stwierdzono ciężki niedosłuch zmysłowo-nerwowy. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Cezary Kopiczko, Jolanta Golianek, Ewa Durska, Bawer Aondo-Akaa (otrzymał również nagrodę publiczności). Za osobowość internetową został uznany Rafał Miszkiel, natomiast nagrodą specjalną została uhonorowana Natalia Partyka.

W uroczystości wzięły udział m.in. Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda oraz Małżonka Prezydenta Ukrainy Maryna Poroszenko.

 

Galeria

 • zdjęcie: na pierwszym planie kobieta w granatowej garsonce stoi bokiem, w tle iwdać kilka osób siedzących na krzesłach
  Pierwsza Dama dziękowała uczestnikom konkursu za ich zaangażowanie. Wśród półfinalistów siedzi Krzysztof Kurowski z Biura RPO
 • zdjęcie: przy fortepianie siedzi młody pianista
  Grzegorz Płonka zagrał m.in. Sonatę Księżycową.
 • zdjęcie: kobieta w marynarce siedzi pośród innych osób
  W gali wzięła udział zastępczyni RPO Sylwia Spurek
 • zdjęcie: na wózku siedzi mężczyzna, obok niego stoi kobieta w czerwonej sukience, przy mikrofonie stoi młody mężczyzna, za nim kobieta w granatowej garsonce
  Główną nagrodę z rąk Pierwszej Damy odebrał Grzegorz Płonka