Zawartość

Lidia Olejnik

Laureatka Nagrody im. Pawła Włodkowica w 2010 r.

Lidia Olejnik urodziła się w 1961 r. W 1984 r. ukończyła Wydział Resocjalizacji na Uniwersytecie Śląskim. Pracę w Zakładzie Karnym w Lublińcu podjęła w 1 września 1986 r. Od  1986-89 była wychowawcą na Oddziale Terapii dla Osób z Zaburzeniami, w latach 1989-94 pracowała jako pedagog. W okresie 1994-2005 pełniła funkcję kierownika Działu Penitencjarnego, a  od 2005 dyrektora Zakładu Karnego w Lublińcu. W 2004 r. otrzymała Złotą Odznakę „W Służbie Penitencjarnej", nadawana przez Ministra Sprawiedliwości.

W 2005 r. w ZK w Lublińcu powstał Teatr Terapeutyczny, którego aktorkami są kobiety - ofiary przemocy osadzone w ZK. Teatr wystawia sztuki w Polsce i za granicą (Bratysława, Lubljana, w październiku 2010 Drezno).  W 2008 r. telewizja Euronews nakręciła film, wielokrotnie emitowany w 47 telewizjach państw członkowskich Rady Europy, nt. osiągnięć resocjalizacyjnych ZK w Lublińcu. W czerwcu 2009 Centralny Zarząd Służby Więziennej otrzymał Europejską Nagrodę Kryształowej Wagi dotyczącą innowacyjnej praktyki w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych za program „Pracy wolontariackiej osób skazanych", realizowany m.in. w ZK w Lublińcu. Konkurs organizowany był przez Radę Europy oraz Komisję Europejską.  Lidia Olejnik jest współrealizatorką, razem z Centrum Promocji Kobiet, wielu programów Unii Europejskiej adresowanych do kobiet więźniarek - ofiar przemocy.