Godło RP

Listopadowe posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

Data: 
2014-11-20

W Biurze RPO odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych. Na spotkaniu omówiono m.in. status rad seniorów działających przy samorządach lokalnych oraz model wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego osób starszych funkcjonujący w Republice Czeskiej, we Włoszech, Francji i Szwecji. Zapoznano się również z projektem „Polska Cyfrowa Równych Szans” prowadzonym przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

W spotkaniu udział wzięły m.in.: Katarzyna Starzyk z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Maria Klaman z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, które zaprezentowały wyniki projektu pt. „Zoom na Rady Seniorów”.

 

  • Senior w parku, słońce i mgła
    Seniorzy

Zobacz także