Zawartość

lV Festiwal Wielu Kultur "Różni, a tacy sami" w Warszawie pod patronatem RPO

Data: 
2016-05-20
słowa kluczowe: 

Organizator:  GIMNAZJUM NR 141 IM.MAJORA HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO HUBALA WARSZAWA

Organizowany przez placówkę festiwal, przy współpracy z Stowarzyszeniem Praktyków Kultury, Stowarzyszeniem VOX HUMANA oraz Polskim Forum Migracyjnym, ma na celu przybliżenie polskiej społeczności: uczniom, rodzicom i nauczycielom kultury innych narodów, poznawanie ich zwyczajów, religii, kultury i kuchni, promowanie tolerancji, kszt^owanie pożądanych postaw internacjonalnych i prospołecznych, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację ludzi różnych narodowości mieszkających na terenie Polski.

Głównym założeniem projektu jest aktywne włączenie się uczniów szkól województwa mazowieckiego w realizację festiwalu. Każda zgłaszająca się szkoła ma za zadanie przedstawienie 10 minutowego występu - programu artystycznego promującego lub przedstawiającego kulturę danego kraju. - Imprezie będzie towarzyszyć prezentacja innych talentów: wystawa prac plastycznych, fotograficznych, rękodzieła artystycznego itp. Prace mogą być przygotowane nie tylko przez dzieci, ale także przez dorosłych (rodziców, krewnych). Równocześnie każda grupa etniczna przygotuje minimum jedną najbardziej charakterystyczną dla kuchni regionalnej potrawę, które będą serwowane w stołówce szkolnej.