Zawartość

Mężczyzna z niepełnosprawnością ruchową otrzyma windę. Pozytywne zakończenie sprawy BPK.815.8.2017.

Data: 
2018-01-22
Położenie: 
  • Katowice
    Polska

36-letni mężczyzna, po urazie rdzenia kręgowego, ma czterokończynowe porażenie, przeczulicę skóry i spastyczność mięśni. Nie może on funkcjonować samodzielnie, a całe jego życie toczy się w jednym pokoju. Po wyjściu opiekunki, mężczyzna aż do następnego dnia nie może nawet zmienić pozycji ciała. Jego matka, zajmująca parter domu, ma problemy zdrowotne. Jej pomoc ogranicza się do podania synowi posiłków z MOPS-u. Gdyby w domu była winda, ich życie mogłoby wyglądać inaczej. Kosztuje ona około 80 tysięcy złotych. Na zakup windy mężczyzna mógłby dostać dofinansowanie nawet do 95% kosztów z PFRON. Pieniądze przeznaczane przez Urząd Miasta Katowice na likwidację barier architektonicznych w domach niepełnosprawnych są znacznie niższe. Możliwa kwota dofinansowania to 8 tysięcy złotych. Przy rencie w wysokości 1 tysiąca złotych, zakup jest dla mężczyzny niemożliwy.

Rzecznik interweniował w tej sprawie u Prezydenta Miasta Katowic. Dzięki temu pracownik socjalny skontaktował się z niepełnosprawnym mężczyzną, aby ustalić jego potrzeby. Miasto zaczęło też szukać wolontariusza, który mógłby pomóc interesantowi. Zaproponowano mu również udział w programie jednej z fundacji „Akademia życia”, której celem jest pomoc w usamodzielnianiu się osób z niepełnosprawnościami. Mężczyzna mógł też skorzystać z bezpłatnej porady prawnej w domu. Interesant złożył wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem, a także o przeszkolenie w programie „Aktywny Samorząd”. Celem tego programu jest udzielenie beneficjentowi z zaburzeniami ruchu obu kończyn górnych pomocy do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie mu włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.

Miasto dofinansowało mężczyźnie zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Wniosek o przeszkolenie w programie „Aktywny Samorząd” też został pozytywnie oceniony, a umowa będzie zawarta, jak tylko PFRON będzie miał dodatkowe pieniądze.

Natomiast wniosek o dofinansowanie zakupu windy został zakwalifikowany do realizacji. Złożono zamówienie na zakup platformy dźwigowej wraz z dostawą u producenta. Środki z PFRON zostały zarezerwowane na ten cel w maksymalnej możliwej wysokości do 95 % kosztów. MOPS podjął wszelkie działania, aby zrealizować to przedsięwzięcie i udzielił pomocy finansowej. Dodatkowo środki na pokrycie wkładu własnego są gromadzone przez Fundację, a pomoc finansową zadeklarował również proboszcz pobliskiej Parafii. MOPS w Katowicach wystąpił też o pomoc w sfinansowaniu inwestycji do instytucji zewnętrznych i fundacji.

Wiceprezydent Miasta Katowice zapewniła Rzecznika, że interesant ma wsparcie przy wykonywaniu codziennych czynności i nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem.