Godło RP

Marina Hulia laureatką Nagrody im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego

Data: 
2016-12-13

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wziął udział w uroczystości przyznania Nagrody im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego. Tegoroczną laureatką Nagrody jest Marina Hulia, działaczka na rzecz uchodźców i więźniów, osób wykluczonych i dyskryminowanych.

Nagroda im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego przyznawana jest przez Instytut Spraw Publicznych za działalność społeczną, publicystyczną, badawczą lub inną na rzecz grup społecznych, które znalazły się w sytuacjach nadzwyczajnych, a w szczególności na rzecz migrantów i uchodźców.

List gratulacyjny Rzecznika Praw Obywatelskich do Mariny Hulii:

 

Wielce Szanowna Pani,

proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji otrzymania Nagrody im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego. Cieszę się, że to zaszczytne wyróżnienie trafiło do Pani, osoby o wyjątkowej wrażliwości i pięknym sercu.

Chciałbym przy tej okazji wyrazić swoją wielką wdzięczność za wszystko to, co robi Pani dla uchodźców i więźniów, dla osób wykluczonych i dyskryminowanych. Pani projekty, publikacje, dokonania edukacyjne, m.in. demokratyczna szkoła dla dzieci czeczeńskich uchodźców, są wspaniałym przykładem solidarności i tolerancji oraz poszanowania dla tożsamości kulturowej.

Myślę, że jest Pani godną kontynuatorką tej myśli pedagogicznej i filozofii społecznej, która przyświecała kiedyś Januszowi Korczakowi i Irenie Sendlerowej.

Cieszę się, że jako Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich mogliśmy współpracować z Panią przy realizacji niektórych projektów. Liczę na nasze dalsze kontakty, jesteśmy otwarci na współdziałanie w każdej sprawie dotyczącej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  

Życzę Pani wielu kolejnych osiągnięć. 

  • Zdjęcie: sylwetki ludzi
    Ludzie