Zawartość

Międzynarodowa konferencja o monitorowaniu wydalania cudzoziemców

Data: 
2018-10-15

15 października 2018 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez greckiego Ombudsmana we współpracy z Radą Europy. Celem było podjęcie dyskusji i wypracowanie wspólnego stanowiska na temat istnienia w krajach członkowskich UE efektywnych systemów monitorujących wydalanie cudzoziemców do państw trzecich; mandatu KMP do prowadzenia monitoringu lotów powrotowych finansowanych lub współfinansowanych przez Frontex; dotychczasowego funkcjonowania utworzonej w 2017 r. puli obserwatorów Frontex.

W trakcie dyskusji podniesiono kwestie niedostatecznego uczestnictwa krajowych instytucji w monitorowaniu deportacji, braku precyzyjnego uregulowania sytuacji, w której przedstawiciel KMP jest delegowany do monitorowania operacji powrotowej z ramienia Frontex, a także braku transparentności w monitorowaniu przymusowych powrotów przez obserwatorów Frontex. Organizatorzy i uczestnicy spotkania uznali, że w dalszym ciągu należy zachęcać państwa członkowskie UE do tworzenia i rozwijania krajowych systemów monitorowania lotów. Należy także rozważyć zmianę Rozporządzenia PE i RUE 2016/1624 w kierunku zwiększenia przejrzystości monitoringu deportacji prowadzonego przez obserwatorów z puli Frontex.

W spotkaniu wziął udział przedstawiciel KMPT, Michał Żłobecki. Uczestnikami byli także pracownicy krajowych mechanizmów prewencji z Czech, Grecji, Hiszpanii, Polski, Portugalii i Włoch, a także ekspert w dziedzinie monitorowania lotów deportacyjnych i członek puli obserwatorów Frontex, Andrew Hallan.

Kolejne spotkanie grupy roboczej zaplanowane zostało wstępnie na 13-14 stycznia 2019 r.

 

Galeria

  • Drut kolczasty
    Granica