Zawartość

Miasto oferuje wnioskodawcom lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych po interwencji Rzecznika

Data: 
2019-01-08

Pani Anna jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Korzysta ona z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, wymaga stałej pomocy osoby trzeciej i spełnia przesłanki do otrzymania karty parkingowej. Niestety Pani Anna wraz z mężem będą musieli opuścić mieszkanie, bo orzeczono wobec nich eksmisję. Małżonkom zaoferowano tylko jedną propozycję lokalu socjalnego na peryferiach miasta. Mąż Pani Anny prosił, by miasto wskazało im lokal dostosowany do potrzeb jego niepełnosprawnej małżonki, bliżej centrum, gdzie łatwiej o lekarza i o rehabilitację, czy usługi opiekuńcze.

Sprawą zajęło się Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu. W wystąpieniu skierowanym do władz Miasta Pełnomocnik Rzecznika przypomniał, że z dniem 21 kwietnia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Nowy przepis art. 21 ust. 3 pkt 6a mówi, że konieczności wskazania w uchwale rady gminy warunków, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Oznacza to, że znowelizowana ustawa wprost wskazuje na potrzebę uwzględniania potrzeb mieszkańców z niepełnosprawnościami.

Pełnomocnik zwrócił się więc o ponowne przeanalizowanie sytuacji prawnej i faktycznej.

Miasto przychylnie odniosło się do tej prośby i zapewniło, że wskaże małżonkom lokal socjalny uwzględniający ich potrzeby jako osób z niepełnosprawnościami.

BPW.7210.12.2018

 

Galeria

  • Strome schody w górę

    niepełnosprawne prawo